Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre sjukvård med IT

Annons

I kölvattnet av regementsnedläggningen i Falun betalade näringsdepartementet en förstudie kring tankarna om att bygga upp ett centrum för lärande inom hälso- och sjukvården i Falun.

Och förstudien, som gjorts av Lena Furmark Löfgren och förre landstingsdirektören i Dalarna, Toivo Heinsoo, kommer fram till att detta mycket väl kan vara något att satsa på i Falun och Dalarna.

Ett huvudproblem som återkommer inom hälso- och sjukvården är nämligen, att befintlig kunskap inte får ett praktiskt genomslag i verksamheterna och att ny kunskap inte sprids tillräckligt snabbt.

Det vardagliga arbetet i hälso- och sjukvården är ofta påfrestande och stressande för personalen. Personalens fokus ligger på att klara av de dagliga arbetsuppgifterna och problemen, vilket skapar en situation där utvecklingsarbetet riskerar att nedprioriteras av tidsskäl. Den vardag som många befinner sig i, begränsar deras möjligheter att se möjligheter till förändring. Samtidigt krävs det utvecklingsarbete för att lösa de dagliga problem, som uppstår i vårdarbetsmiljön. Det uppstår en "moment 22-situation".

Enligt förstudien finns det flera områden som skulle kunna utvecklas i ett centrum för lärande:

Det behövs mer kunskap och nya metoder för att öka patienternas delaktighet i vård och behandling.

Det behövs kreativa miljöer för att utveckla arbetet, inte minst i gränsytorna mellan sjukvårdshuvudmännens ansvar.

Det behövs kunskap och nya metoder för att komma tillrätta med bristande tillgänglighet och ta tillvara outnyttjad potential i organisationen.

Det behövs nytänkande och testmiljöer för att arbeta med att förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar i vården.

Det behövs utvecklingsmöjligheter och stöd för chefer och ledare inom hälso- och sjukvården.

Det behövs ett snabbare lärande både kring de möjligheter och nya krav som IT-utvecklingen medför.

I dag betraktas hälso- och sjukvården som ett system som nästan ute-slutande verkar för att lindra och bota sjukdom. Utmaningen är att framtidens hälso- och sjukvård mer aktivt skall bidra till välbefinnande och hälsa.

I förstudien talas det om att bygga upp ett Future Center för hälsa i Falun, ett framtidscenter.

- Det kan finnas behov av att kliva ur verkligheten och testa nya idéer, säger Göran Carlsson, länsutvecklingschef vid landstinget.

Ett Future Center för hälso- och sjukvården kan fungera som en mötesplats, där såväl näringsliv som offentliga aktörer bedriver kunskaps- och produktutveckling.

Resultatet av nya arbetssätt och produkter kan sedan ligga till grund för utveckling av kommersiella produkter och tjänster inom området.

Vilket skulle kunna leda till vårdens motsvarighet till Teknikdalen i Borlänge.

- Exakt vad det blir för resultat av detta vet vi inte än. Men jag är övertygad om att vi kommer att få någon form av centrum för lärande i Falun, och jag hoppas att vi kan börja redan till hösten med att bygga upp den här verksamheten. Det viktigaste är att tyngdpunkten ligger ute på arbetsplatserna. Jag tror väldigt mycket på den här idén, säger Ingalill Persson, s, ordförande i hälso- och sjukvårdens driftstyrelse.

JAN SVENSSON

Mer läsning

Annons