Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre miljö för sköterskor

Annons

Vid vård- och omsorgsnämndens sammanträde i torsdags togs beslut om att anta den skrivning som arbetats fram av förvaltningschef Nils Nyström och skyddsombud Kristina Larsson. Den kommer nu att tillsändas arbetsmiljöinspektionen.

I korthet kan det sägas att de åtta förbättringarna består av följande:

1. Det ska finnas med på en checklista att nyanställda får information om arbetsmiljöföreskrifter.

2. och 3. Sjuksköterskorna får en gång i kvartalet svara på enkät om arbetsmiljön och de som säger sig ha en dålig arbetsmiljö får därefter ett enskilt samtal med enhetschefen. Vid varje arbetsplatsträff kommer prioriteringar av de viktigaste arbetsuppgifterna att göras.

4. Vid arbetsplatsträffar på särskilda boenden kommer enhetschefen och sjuksköterskan att gå igenom sköterskans arbetsbeskrivning med övrig personal.

5. och 6. Miljön på serviceboenden ska vara så hemlik som möjligt, vilket leder till olämpliga arbetsställningar till följd av exempelvis dålig belysning eller låga sängar. Vid inflyttning till dessa boenden ska därför enhetschefen tillsammans med sjuksköterskan samt den enskilde göra en arbetsmiljöbedömning gällande ovanstående risker.

7. På psykiatriboendena finns handlinsgplan för hot och våld och det finns även överfallslarm. Sjuksköterskorna vid dessa boenden har fått information om de boende och rutiner. En inventering har också gjorts gällande kunskapen inom psykiatriområdet och eventuellt utbildningsbehov.

8. Checklistan för introduktion av sjuksköterskor i verksamheten har reviderats. Uppföljning med den nyanställda kommer nu att ske efter tre månader.

HENRIK SCHMIDT

Mer läsning

Annons