Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bättre finanser - Orsa på grön kvist nästa år

Annons

Detta kan ske utan att höja skatten då kommunen har fått extra statsmedel. Det finns även utrymme för att avsätta tre miljoner kronor för att gardera sig inför kommande pensionsavgångar.

Det är de viktigaste övergripande förslagen i det budgetförslag kommunstyrelsen lämnar vidare till kommunfullmäktige.

Vad gäller driftbudgeten blev det debatt om två frågor. Dels fick tekniska nämnden en utökad ram med 200 000 kr till driften av Ridhuset. Pengarna föreslås tas från kommunstyrelsens konto.

Dels ville kristdemokraterna, spi och vänsterpartiet utöka ramarna för barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden med 400 000 kronor vardera. Vilket de ville finansiera med minskade pensionsavsättningar. Detta gick dock en majoritet av kommunstyrelsen emot, varvid kd och spi reserverade sig.

Kommunstyrelsen föreslår därmed följande ramar för kommunens verksamhet för fullmäktige att anta:

kronor

Kommunfullmäktige & revision 1 672 000

Kommunstyrelsen 38 727 000

Tekniska nämnden 14 997 000

Barn- och utbildningsnämnden 125 395 000

Socialnämnden 94 218 000

Miljö- & hälsoskyddsnämnden 1 518 000

Byggnadsnämnden 855 000

Stiftelsen Skeer 750 000

Löneökningar 2005 5 000 000

Det ger en driftbudget för Orsa kommun om 283 132 000 kronor för 2005.

Till Designtorg Trä avsätts 2 400 000 kr i investeringsbudgeten och med de 300 000 kr som utnyttjades 2003 och de 1 800 000 kr som anslogs 2004 har kommunen nått de 4 500 000 kr som beslutats.

Därmed stryks de 2 000 000 kronor som i investeringsbudgeten var tänkta att avsättas till ett nytt arkiv. Detta då majoriteten ansåg att arkivet ingår i kommunens finansiering av Designtorg Trä. Socialdemokrater och miljöpartiet ansåg att pengar till arkivet skulle anslås utöver det tak på 4 500 000 kronor som anslagits till designprojektet, men röstades ned med 7-6 i kommunstyrelsen.

I investeringsramen, som totalt uppgår till 23 205 000 kronor, ingår även 1 000 000 kronor för centrumutveckling för att möjliggöra fortsatt försköning av Orsa centrum samt 500 000 kronor till skolans yttre miljö.

LARS-ERIK KLOCKAR

Mer läsning

Annons