Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barnplanen äntligen klar

Annons

FN:s konvention om barns rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989 och Sveriges riksdag skrev under den året därpå.

I korthet innebär konventionen att barnet har rätt till likvärdiga villkor och ska skyddas mot alla former av diskriminering. Att Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut. Att barnen har rätt till liv och utveckling och att barnen har rätt att uttrycka sin åsikt och få den respekterad.

Landstinget i Dalarna beslutade sedan i februari 1997 att barnplaner skulle upprättas tillsammans med kommunerna. Men i Falun inleddes inte arbetet förrän 1999.

Och vägen fram har varit minst sagt knölig. Det ena förslaget till barnplan efter det andra har förkastats av politikerna som begärt omarbetningar.

Senast förkastade kommunstyrelsen ett förslag i början på april och begärde ny omarbetning. Och detta trots att de som arbetade med planen hävdade att det inte gick att komma längre.

Några mindre ändringar lyckades man dock göra och i tisdags antog kommunstyrelsen barn- och ungdomsplanen. Nöjda är dock politikerna fortfarande inte.

- Men vi måste komma igång och ha något att arbeta efter. Vi får sedan ändra efterhand, säger kommunalrådet Bjarne Harrung.

I stort sett går planen ut på att öka kännedomen om barnkonventionen och se till att den efterlevs.

I varje läge ett beslut ska fattas ska man fundera på om det berör barn. Om det gör det sätts då barnens intresse i främsta rummet och har de fått en möjlighet att utrycka sin mening om saken?

Just dialogen med barn och ungdomar framhålls som mycket viktig och metoder för att de ska kunna göra sin röst hörd ska utarbetas. Barn måste i större utsträckning än nu ha möjlighet att påverka sin vardagliga situation slår barn- och ungdomsplanen fast.

I slutet av varje år ska det sedan upprättas ett barnbokslut. Där det ska framgå om politikerna följt planen och levt upp till dess intentioner eller ej.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons