Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Barn misstänks fara illa

Annons

Det berättar förste socialsekreteraren Leif Pettersson. Anmälningarna kommer till största del-en från skolpersonal, främst lärare och rektorer.

- Enligt socialtjänstlagen är de skyldiga att anmäla när de misstänker att barn far illa.

- Skolan anmäler ofta när de ser tecken på att barn och ungdomar mår dåligt eller uppträder annorlunda. Men även grannar och vänner gör anmälningar, uppger Pettersson.

Anmälningarna har ökat kraftigt de senaste åren. För tio år sedan noterades bara 43 anmälningar.

- Samarbetet mellan skola och socialtjänst fungerar bra och har blivit ännu bättre efter att skola och socialtjänst kom att tillhöra samma förvaltning, anser Leif Pettersson.

I en del fall handlar anmälningarna om att man befarar att föräldrar inte klarar att ta hand om sina småbarn.

- I andra fall kan misstankarna gälla att barnen får stryk hemma.

En del av anmälningarna avser misstankar om alkohol- eller drogmissbruk.

- När vi får en anmälan tar vi tag i det omedelbart. Vi kontaktar föräldrarna och ber dem komma hit tillsammans med barnet.

- Föreligger det misstankar om drogmissbruk erbjuder vi möjligheten att ta urinprov så att man omedelbart kan frias från misstankar, upplyser Pettersson.

Ibland visar testerna att barnet/ ungdomen använt hasch, amfetamin eller ecstasy.

- Hasch är en fettlöslig drog och det innebär att den finns kvar i kroppen flera veckor efter att vederbörande rökt hasch, konstaterar Pettersson.

Kan misstankarna beläggas sätts olika slags åtgärder in. Till en början kan det exempelvis handla om att personen får testa sig med jämna mellanrum för att visa att missbruket upphört. Vid svårare fall kan det bli aktuellt med någon form av behandling.

- Vi tror att knarkmissbruk förekommer bland elever i grundskolan. Men det är vanligare på gymnasiet, förklarar Leif Pettersson.

I en motion, förslag, till kommunfullmäktige tar folkkampanj-en för sjukvården upp droganvändningen bland de unga. Partiet, genom Lilly Granberg, yrkar bland annat att kommunen inför en regel om att lärare ska vara skyldiga att anmäla om de ser tecken på drogmissbruk. Men denna skyldighet finns alltså sedan länge reglerad i socialtjänstlagen.

Bland yrkandena framför partiet också att skoleleverna ska få särskild tid avsatt för diskussioner och förslag om åtgärder när det gäller drogmissbruk.

Vidare föreslås att det bildas en grupp där föräldrar och ungdomar ingår tillsammans med representanter för bland annat polisen och skolan. Gruppens uppgift ska vara att ta fram ett program som syftar till att minska droganvändningen bland barn och ungdomar.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons