Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

"Bara pengar som styr?"

Annons

Dagverksamheten för dementa fanns tidigare i en souterränglokal i Gagnefsgården, men flyttades till Åkerängsta i Djurås. Där har den bedrivits inom ramen för Centrum för anhörigstöd, ett projekt som under tre år drivits med statliga stimulansbidrag.

I skrivelsen betonar demensföreningen att det är med bestörtning medlemmarna tagit del av uppgifter om ännu en flytt.

- Att flytta dagverksamheten till Gagnefsgården blir en klar försämring både för de demenshandikappade och personalen. Lokalernas utformning har faktiskt en stor betydelse för en väl fungerande dagvård, skriver föreningen och ifrågasätter kommunens långtidsplanering för demensvården.

Ulla Strackbein, styrelsesupp-leant i Gagnefsflugan och en av dem som engagerat sig hårdast i arbetet för en bättre vård av de dementa, konstaterar att det handlar om dementa människor som inte kan föra sin egen talan och som är särskilt beroende av kontinuitet, lugn, ro och trygghet.

- Är det bara pengar som styr? Det borde väl vara kvaliteten i verksamheten, i detta fall dagvård för dementa. Tänk en gång till före beslut, heter det i Gagnefsflugans skrivelse till nämnden.

Margareta Gustafsson har fått nämndens uppdrag att besvara skrivelsen. Hon betonar att fullmäktige anslagit medel för att fortsätta dagverksamheten även efter projekttidens slut den sista februari.

- När projektet inleddes hade vi flyttat gruppboendet för dementa till Gagnefsgården och Åkerängstalokalerna stod tomma, varför vi använde dem för dagverksamheten, berättar vård- och omsorgschefen och tillägger att flytten av gruppboendet ingick i de omfattande besparingsåtgärderna under slutet av 1990-talet.

Hon konstaterar att Åkerängstalägenheterna egentligen är avsedda för ett boende och att kommunen nu vill använda dem "optimalt", som lägenheter för personer med olika typer av funktionshinder.

- Dessutom ligger det en stor fördel i att ha demensdagvården i anslutning till gruppbostäderna för dementa, det vill säga vid Gagnefsgården. Det kan ju möjliggöra en mjuk övergång från dagverksamhet till boende, säger hon.

Vård- och omsorgschefen säger vidare att dagverksamheten med största sannolikhet kommer att flyttas och hon slår fast att ekonomin spelar en viss roll:

- Vi måste ta ett ekonomiskt ansvar, och jag är glad över att vi kan fortsätta verksamheten - om än i andra lokaler.

Den 6 mars genomför socialdepartementet en mässa om vård och omsorg. Då kommer Gagnefs kommun att hålla ett seminarium för att redovisa erfarenheterna från projektet Centrum för anhörigstöd.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons