Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avloppsbråket i Vika går vidare

Annons

Nu gör paret ett nytt försök att slippa, genom att få kommunen att ändra verksamhetsområdet för avlopp så att deras fastighet hamnar utanför.

Bråket om avloppsanläggningen i Strand har pågått ända sedan 1998 när miljönämnden ville lösa avloppsfrågorna i Strand i ett större sammanhang.

Tekniska styrelsen föreslog att verksamhetsområdet för vatten skulle utökas. De fastigheter som hamnade inom området skulle anslutas till en kommunal avloppsanläggning.

Det gjorde parets fastighet men de vägrade ansluta sig då de ansåg att deras egen avloppsanläggning fungerade utmärkt.

När kommunfullmäktige i april år 2001 skulle besluta om områdets omfattning hade paret fått en del politiker på sin sida. Fullmäktige beslutade därför att de inte skulle tvångsanslutas till det kommunala avloppsnätet så länge som deras egen anläggning fungerade. Fullmäktige föreslog också att miljönämnden skulle besiktiga anläggningen.

Det gjorde miljönämnden också en månad senare och fann att anläggningen inte alls fungerade särskilt bra. Paret protesterade och miljönämnden ålade dem då att på egen bekostnad låta någon annan besiktiga den.

Det gjorde paret men även den besiktningsmannen fann att anläggningen inte fungerade till fyllest.

Paret ansökte då om att få göra en ny egen anläggning men nekades av miljönämnden som ansåg att en gemensam anläggning var bäst.

Det överklagades till länsstyrelsen som rev upp miljönämndens beslut att säga nej. Motiveringen var att det inte handlade om en ny anläggning utan förbättring av en befintlig.

Miljönämnden fann det beslutet märkligt och överklagade i sin tur till miljödomstolen som rev upp länsstyrelsebeslutet och gav miljönämnden rätt.

Det gjorde även miljööverdomstolen dit paret i sin tur överklagade ärendet.

Därmed ska paret anslutas till det kommunala nätet. Det är miljönämndens fasta beslut. Om de inte gör det kommer de att få ett föreläggande.

- Det är den vägen det måste gå men vi har inte fattat något beslut om det ännu, säger miljöchefen Kristina Harsbo.

Men paret ger sig inte utan går en ny rond mot kommunen. Denna gång begär de att kommunen omprövar beslutet om verksamhetsområdets omfattning och gör det mindre så att deras fastighet hamnar utanför.

De ondgör sig storligen över miljöinspektören och hävdar att enda gången avloppsanläggningen krånglade var när hon kom på oanmält besök i samband med att en försenad tömning gjordes.

Paret hävdar dessutom att kommunens egen avloppsanläggning i Strand är felkonstruerad och har omfattande brister. Avloppsvatten rinner rakt ut i marken och avloppsbassängen stinker sommartid.

- Vi är inga rättshaverister utan det enda vi begär är att bli behandlade som vanliga kommunmedborgare med åtminstone någon respekt i behåll, skriver de i sitt brev.

På onsdag tar politikerna i kommunstyrelsens verksamhetsutskott ställning till deras begäran.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons