Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avloppet stoppas av politiskt beslut

Annons

Det fanns stora planer för området och en avloppsledning med pumpstation byggdes på 90-talet. Ledningen anslöts till den som gick från Idre fjäll och ner till reningsverket vid Idresjön.

De fastigheter som fanns vid Grängesåsvallen hade löst avloppsfrågan med infiltration. Ägarskiften och en konjunkturavmattning bromsade upp investeringarna under några år. Ledningen kom endast att användas av spolbilar som pumpade iväg slam och avlopp i ledningen.

Sedan ifjol är det dock stopp för att anlägga nya avloppssystem med infiltration vid Grängesåsvallen. De som byggt där har hänvisats till den kommunala ledningen som ett alternativ.

Problemet är bara det att politikerna rivit upp möjligheterna för fastighetsägarna att koppla på ledningen. Det som en följd av den infekterade frågan rörande den nya avloppsledningen från Idre fjäll.

Under fjolåret var allt klart för att gräva ner ledningen det sista hundratalet meter fram till de fastigheter som önskade ansluta till avloppsledningen. Ledningsrör köptes in och kördes till Grängesåsvallen. Men jobbet hann aldrig genomföras före vintern och sedan hindrades tjänstemännen att fullfölja det genom ett politiskt beslut.

- Vi kräver att det bildas en samfällighet som tar ansvaret för anslutningen, säger kommunalrådet Herbert Halvarsson, när MT får tag i honom på tjänsteresa i Skottland.

I Grängesåsvallen finns det i dagsläget ett 20-tal fastigheter som vill kopplas in på avloppsnätet, men det utan att det ska behöva bildas någon samfällighetsförening.

- Många har idag fungerande infiltrationsanläggningar och vill därför inte vara med i en tvingande samfällighet, säger Kjell Landén, som är fastboende i Grängesåsvallen.

Kommunens hantering har gjort att flera bygglov lagts på is och en familj som avsett att flytta till Idre inte kan genomföra flytten. Det därför att deras bygglov beviljades med infiltration, men ändrades till att de skulle ansluta till det kommunala avloppsnätet. När det ej blev möjligt tvingades man till att gräva ner en tank som medför dyrbara tömningsavgifter. Något som gör det omöjligt att bo permanent i fastigheten.

Om kommunen beslöt att gräva klart de felande metrarna avloppsledning skulle man snabbt få in anslutningsavgifter på närmare en halv miljon kronor och på sikt mycket mer. Det samtidigt som fler skulle kunna både bygga och bosätta sig där.

Men istället har avloppsfrågan hamnat i samma situation som Idre fjälls avlopp. Det då kommunen bestämt sig för att det enda som räknas är att en samfällighet bildas för att förhandla med.

Sedan i vintras har inget hänt på den fronten och det ligger långt fram i tiden innan en samfällighet kan finnas framme. Detsamma gäller det politiska beslutet om full kostnadstäckning för den ledning som grävdes ner i höstas. Därför sätter kommunens politiker krokben för sig själva. En sedan nittiotalet färdig ledning kan ej tas i drift. Miljön i den vackra fäboden hotas på sikt och byggnationer och inflyttning hindras. Allt därför att kommunen inte kan tänka sig att ansluta fastigheter utan att en samfällighet bildas. Hade ledningen hunnit bli klar i höstas, då hade problemet ej funnits och kommunen fått både anslutningsavgifter och driftskostnader. Nu har man bara skapat problem för de boende och för miljön.

NISSE SCHMIDT

Mer läsning

Annons