Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åtta punkter för Falun år 2014

Annons

Debattörerna är inga direkta tillväxtpolitiker, även om Holmqvist visat sig vara den som med kreativitet och progressivt tänkande deltar i diskussionerna om Faluns framtid.

Kristdemokraterna röstade emot att för en kommunal räntekostnad på cirka 950 000 kronor få motorväg för en halv miljard byggd till Borlänge. Falupartiet hävdar fortfarande att det inte hämmar högskolans tillväxt om man klämmer in de 6 000 falustudenterna i ett kårhus för 200 personer.

Hur ska vi då arbeta för att få fortsatt framgång i utvecklingsarbetet? I grunden verkar vi vara eniga även här. Det är inget omtag eller någon nyorientering som ska ske. I stället ska vi arbeta vidare och förfina och fokusera insatserna.

Profilområdena hälsa/idrott, media/it och kultur/turism är väl kända. Det vore därför dumt att ändra dessa. Däremot tror jag att allt fler inser behovet av att vi tillsammans enas omkring en bärande vision för Falun.

Övergripande målsättningar som allt arbete i Falun ska gå ut på att uppfylla.

Jag har vid flera tillfällen testat följande övergripande mål med perspektivet tio år framåt, där Falun år 2014 ska:

p vara en av Mellansveriges mest attraktiva kommuner för bosättning och etablering.

p vara Sveriges "friskaste" kommun vad gäller folkhälsa, arbetsmiljö och miljöarbete.

p ha 60 000 invånare, varav en stor del av ökningen skett utanför Falu tätort.

p ha minskat tidsavståndet till Stockholm och Mälardalen till 1 timme och 30 minuter.

p ha skapat ett attraktivt område av Dalregementet, Tisken med stränder och stationsområdet.

p ha god kvalitet och god ekonomi i både barn-, äldre-, och handikappomsorg.

p ha utvecklats positivt ifråga om social rättvisa, demokrati samt ökat deltagande i fritids- och kulturaktiviteter.

p vara en utbildningsstad med universitet, där minst hälften av gymnasie- och vuxenstuderande går vidare till högre studier.

När vi diskuterar profilområdena är det viktigt att vi aldrig glömmer den bredd som finns, och att Falun är starkt på flera andra områden, exempelvis inom tillverkningsindustrin (konsumtionsvaror, trä- och papper samt verkstadsindustri), design och inom konsultbranschen (exempelvis arkitekter, reklambyråer, ingenjörsfirmor och advokatkontor).

Den 10 mars samlas många av oss som vill delta i Faluns utveckling till ett arrangemang där vi summerar vad som hänt de senaste 2-3 åren, och där vi tillsammans ska påbörja arbetet med att formulera tydliga färdriktningar för det fortsatta arbetet - "etapp två" i Faluns postmilitära utveckling! Till grund för arbetet finns även en enkät till 600 personer som färdigställs i dagarna, där vi får en signal om vilka åtgärder som bör prioriteras.

16-18 april har socialdemokraterna extrakongress med temat tillväxt. Även om mycket av tillväxten formas lokalt så är det viktigt att det sker en nationell debatt om vilka faktorer som påverkar tillväxten. Regeringen har också en pågående dialog med näringslivet och de stora fackliga organisationerna i dessa frågor. Det blir med andra ord en spännande och intensiv vår för alla oss som tror att ökad tillväxt är viktig för utvecklad välfärd.

Sammanfattningsvis kan sägas att programmet för näringslivsutveckling inte ska ändras i grunden. Det blir fråga om små justeringar där det är viktigt med ödmjukhet och lyhördhet gentemot eventuella tillkortakommanden de senaste åren och synpunkter och nya idéer som kan driva utvecklingen vidare.

Jonny Gahnshag är kommunstyrelsens ordförande i Falun och socialdemokratiskt kommunalråd.

JONNY GAHNSHAG

Mer läsning

Annons