Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Att gå med vinst är en förutsättning för överlevnad

Annons


Företagaren och alla anställda är även de kommuninnevånare och betalar även de kommunalskatt, för att bidra till och få tillgång till den kommunala servicen. Vi är alltså lika vanliga som andra människor.

Det som i debattartikeln, och i tidigare artikel om privatiseringen, beskrivs som problem med privatisering är privata företags vinstintresse. För att undanröja det problemet så vill jag klargöra och förhoppningsvis tydliggöra, en del detaljer.

Ett företag måste gå med vinst, för att ha pengar till investeringar eftersom ett privat företag inte drivs som kommunen, med hjälp av allmänna medel.

Investeringar som görs, och som är nödvändiga, är bland annat utbildning/kompetenshöjning för de anställda, arbetsmiljöinvesteringar -fysiska och psykosociala, inköp av förbättrad utrustning och utveckling av produkterna, eventuella sjuklöner för de anställda.

Varje krona som blir över räknas som vinst och beskattas vilket ger ytterligare inkomster till kommunen.

Ett företag måste alltså gå med vinst för att överleva. Förluster ger konkurs och fler kommuninnevånare blir utan arbete och kan då inte betala in den nödvändiga skatten till kommunen.

Var ska alla friställda från den offentliga sektorn få arbete om det inte finns privata företag? Det är ju problem på den offentliga arbetsmarknaden så det är väl bra att det finns andra alternativ.

Det är inte privatiseringen som automatiskt ger sämre skötsel av uppdragen, utan kommunerna är dåliga på upphandlingar. Du kan inte få en Rolls Royce till priset av vad en cykel kostar. Köper man dåligt/billigt så blir det dåliga/billiga varor.

Företagaren är en person vi alla ska vara rädda om. Hon/han skapar arbete och är en viktig faktor i välfärden. Företagaren ger upp rätten till skydd via Las, lagen om anställningsskydd, och satsar sina egna, privata, pengar för att skapa möjligheter för vanliga människor att försörja sig och bidra till kommunens utveckling, genom att kunna betala skatt.

I en demokrati ska alla ha möjlighet att kunna få bidra till samhällsbyggandet och välfärden, oavsett om man är företagare eller anställd medarbetare.

MARGARETA OLSSON

Mer läsning

Annons