Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Att bara leta fel leder inte framåt

Annons

Borlänges befolkning ökar nu preliminärt vid halvårsskiftet med 57 personer. Det känns bra. Vi måste arbeta för en successiv ökning av befolkningen. Det utvecklar kommunen och ger ökade skatteintäkter.

I Borlänge har det skapats många nya arbetstillfällen. Men befolkningsmängden har inte utvecklats i takt med näringslivets expansion.

Självfallet så måste Borlänge ses som en del av ett större näringsgeografiskt område där det är naturligt att pendla mellan de olika orterna. Det motsäger dock inte att varje kommun strävar efter att bli så attraktiv som möjligt för att få fler inflyttare.

Utan den stora förändring som skett i Borlänges näringsliv under de senaste 20 åren hade kommunen haft en befolkning på kanske 35 000 invånare, istället för som nu cirka 47 000. Men ska vi kunna hålla ställningarna är det några saker som är viktiga:

q Vi måste även i framtiden våga arbeta för nya företagsetableringar. Mångfalden inom traditionell basindustri, handelscentrum för länet, Teknikdalen-Framtidsdalen, små- och medelstora företag i en mängd branscher och statliga verk är en bra bas. För vår gemensamma framtid är det dock nödvändigt att hålla de krafter som oftast finner fel och kritik emot olika typer av etableringar stången. Får de styra utvecklas inte Borlänge.

q Borlänges profil som en lågkostnadskommun när det gäller boende måste stärkas. Genom Borlänge Energis prisprofil för vatten-avlopp, sopor och el har Borlänge de åttonde billigaste priserna i landet. När det gäller de grundläggande levnadsomkostnaderna så hamnar vår kommun alltid bra till i jämförelser. Detta är faktum bli mer kända.

q Attraktioner av olika slag måste tydligare marknadsföras. Det nya äventyrsbadet blir en viktig sådan kugge. Men även våra naturreservat, friluftsområden, sevärdheter, idrott, kultur, festivaler och evenemang är profiler som gör Borlänge känt i positiv mening. Vi måste helt enkelt satsa på ett brett utbud som är attraktivt för såväl gammal som ung. Här får kommunen också satsa en del ekonomiska resurser.

q Nya boenden i attraktiva miljöer måste skapas. Utan att överexploatera måste det gå att utveckla Torsång, Runn och Ösjönområdet. Boende nära vatten är attraktivt. Intressant är också det ökade villabyggandet och Tunabyggens planer på nya bostäder i centrala Borlänge vid Grådarondellen. Centralt beläget boende är attraktivt.

q Barnomsorg och skola måste vara prioriterade områden i budgeten. Kvaliteen i skolundervisningen är oerhört viktig. Tillgången till lärare och läromedel är avgörande. När elevantalet viker ska det gå före antalet skollokaler. Genom särskilda pengar från statsmakten kan personalen i barnomsorgen förstärkas under kommande år. Samtidigt har cirka 100 nya platser tagits fram sedan i höstas för att klara kösituationen. Visar det sig att det behövs ännu fler platser kön så ska dessa platser fram.

q Kampen mot brott måste fortsätta. Visserligen har Borlänge sjunkit från den första plats i landet till tionde. Men det räcker inte. Det är inte bra så länge det finns en otrygghet hos många. Sommarens båda våldtäkter och en rad andra händelser visar på att situationen inte är tillfredsställande. På denna punkt har det inte gjorts nog.

q Ett nytt äldrepolitiskt program måste tas fram i Borlänge. Om ett nytt samarbete - landsting och kommun - kan prövas i en gemensam nämnd kan nya former inom sjukvård, äldre- och handikappomsorgen utvecklas. Tanken är att revir mellan landstingets och kommunens verksamhet ska bort. Syftet är: Mer pengar till vården! Om detta kombineras med ett nytt offensivt äldrepolitiskt handlingsprogram kan ett mycket spännande utvecklingsarbete starta.

Vi har i Borlänge många utmaningar framför oss. Borlänge har genom sin "investeringshetta" ett bra utgångsläge. Utan helhjärtat arbete når vi inte resultat. Verkligheten är sällan lätt att hantera. Men det går att förändra, med uthållighet och stark vilja.

Peter Hultqvist

kommunstyrelsens ordförande

Kenneth Persson

ordförande socialdemokraterna Borlänge

Lars Eric Hammarqvist

ordförande socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Mer läsning

Annons