Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Åtgärder för att få ordning i klassen

Annons

En grupp föräldrar i Söderbärke har skrivit till Skolverket för att få ordning i den klass i Kyrkskolan där deras barn går.

Kommunen har presenterat en rad åtgärder om vad som gjorts och vad som ska göras. Detta nöjer sig skolverket med och därmed kan ärendet anses som avslutat.

Det var under slutet av vårterminen som föräldrarna tröttnat på att tjata på Kyrkskolans rektorer om det måste bli ordning i den klass där de berörda föräldrarna hade sina barn.

De kontaktade Skolverket och skrev tre snarlika framställningar om att verket skulle gripa in.

Skolverket är tillsynsmyndighet och har som uppgift att kontrollera att i detta fall Smedjebackens kommun sköter sitt uppdrag.

I skrivelserna uppger föräldrarna att det under flera år varit oroligt i klassen och eleverna släpar efter i sin inhämtning av kunskaper. Föräldrarna uppger att det påtalat bristerna för skolans rektorer utan att något hänt.

Skolverket har kontaktat kommunen för att få synpunkter på det som föräldrarna framfört.

Kommunen uppger att ett omfattande arbete gjorts från skolans sida och en rad åtgärder vidtagits.

Det handlar bland annat om föräldrarmöten, en handlingsplan för att omfördela resurser, vissa ändringar i klassrumsorganisationen, klassen har fått extra resurser, den ansvarige rektorn har genomfört samtalsserier med några av eleverna i klassen, samt gjort täta besök i klassen för att göra observationer. Dessutom har en mobbingutredning initierats.

Vid ett uppföljningsmöte strax innan sommarlovet tyckte eleverna att det blivit bättre.

Däremot kvarstår kritiken från föräldrarna och de kräver att klassen får extra resurser till den kommande skolstarten.

Skolverket gör bedömningen att kommunen gjort vad som behövs för att komma tillrätta med de problem som föräldrarna pekat på och avslutar ärendet.

Skolverket förutsätter att kommunen genomför de åtgärder som planerats och fortsätter att arbeta aktivt för att på bästa sätt lösa de uppkomna svårigheterna.

SVEN THOMSEN

Mer läsning

Annons