Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Assimilering eller mångfald?

Annons

Kommunalrådet Kenneth Persson säger sig vilja föra en konstruktiv debatt om dagens invandringspolitik. Däremot vill han inte ge sig in i någon sifferexercis beträffande kostnaderna för invandringspolitiken.

Faktum är emellertid att kost-naderna för dagens liberala in-vandringspolitik blivit en börda för det svenska folkhushållet. Detta gäller även om man bara tar hänsyn till nettokostnaden för invandringen.

Tidskriften The Economists uppfattning (14/6-2003) är

att invandringen skapar betyd-ande ekonomiska problem för Sverige.

Vidare så skriver professor Bo Södersten i DN att invandringen kostar de svenska skattebetal-arna 40-50 miljarder kronor netto per år.

Detta motsvarar 2-3 procent av Sveriges BNP.

Kenneth Persson skriver att näringslivet framhåller ett behov av invandring för att täcka ett kommande behov av arbetskraft.

Att näringslivet hävdar detta är ej så anmärkningsvärt. Detta beror på att riksdagen enhälligt har antagit mångfaldspropositionerna 1997/98:16 och 97/98:177.

Dessa propositioner inne-håller riktlinjer för att omvandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle. Därmed tvingas också näringslivet att arbeta för de mångkulturella idealens genom-förande.

En annan betydande faktor som gör att näringslivet före-språkar invandring är den demografiska utvecklingen i Sverige. Det är ett faktum att nativiteten är för låg bland etniska svenskar. Detta borde främst avhjälpas genom en socialpolitik som stimulerar till ökat barnafödande inom den inhemska befolkningen. Före-ligger behov av arbetskraftsin-vandring så bör denna vara selektiv.

Generellt bör invandringen vara restriktiv och betona assimilering fråmför mångfald.

Invandringspolitiken borde debatteras mera öppet i Sverige. Konsekvenserna av dagens invandringspolitik berör hela folket. Detta gäller i synnerhet när invandringspolitiken är kopplad till ett mångkulturellt projekt.

I Nederländerna börjar man ifrågasätta det mångkulturella projektet.

Sverige är ett litet land som är öppet och har traditioner av handel och internationellt utbyte. Vi har haft och har invandring. En stor, icke väster-ländsk invandring i kombination med låg nativitet bland den etniska befolkningen är allvarlig. Detta gäller i synnerhet när vi metodiskt arbetar för att om-vandla Sverige till ett mångkulturellt samhälle.

Dagens invandring bäddar för fråmtidå etniska spänningar.

Dessutom kommer den etniske svensken att bli en minoritet om nuvarande demo-grafiska trender fortskrider.

Det är viktigt att bevara vårt svenska och västerländska kulturarv. Istället för dagens mångfaldsfokuserade invand-ringspolitik bör vi tillämpa en

invandringspolitik liknande den i Danmark. Ivar

Mer läsning

Annons