Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äsenhol - ålderdomligt ortnamn i Mora

Annons

Få morabor tycks känna till det ursprungliga namnet för kullen (holen) norr om järnvägsstationen, och som numera benämns Kristineberg, men som från början hette Äsenhol.

Kristineberg är ett relativt modernt namn och har förmodligen uppkommet i en tid då inflytelserikt och i branschen tämligen fåkunnigt herrskap rumsterade om bland diverse ortnamn efter eget gottfinnande. Märk namnet Mimmikulle, före detta Mjåghol, i Älvdalen, så kallad, sägs det, efter en suktande herrskapsfröken, som hade sina fjät på denna natursköna plats.

Den ursprungliga ortsbefolkningen hade ingen talan när framträdande personager gav sig i kast med diverse företeelser - antingen man lät sig imponeras eller struntade i vilket. Felaktigheterna vann burspråk och de rätta namnen glömdes bort.

Den före detta Äsenholen höjer sig helt omotiverat och markant över den i övrigt helt flacka omgivningen. Vad som gör den natursköna platsen extra märkvärdig är läget i övrigt. Den sluttar nämligen i söder ned mot Siljan och fortsätter i själva den intressanta Tingsnäs udde med vilken den ursprungligen hört samman - numera dock avskuren av riksväg och järnväg.

För att få någon uppfattning om namns betydelse kan jämförande forskning i genren visavi liknande benämningar i andra trakter av landet vara nödvändig.

Enligt Lars Hellberg: Hedendomens spår i Uppändska ortnamn (Ortnamnssällskapets årsskrift 1986) har till exempel förleden i Estuna i Uppland skrivits Æsa- och har med asagud att göra. Om detta språkligt kan hänga samman med namnet i Mora vill jag låta vara osagt, men tanken är intressant.

För ett antal år sedan presenterades i Mora Tidning i ett ortnamnsvep över Mora diverse gamla namn däribland Askbäck. Denna rinner genom samhället och ner i Saxviken och är sedan länge "trumlagd". Vattendrag och då i synnerhet de i de tidigast bebyggda trakterna har urgamla namn. Asgudsbäck? Samma som i Askeberga? Av asagud. Askeberga ring eller Ranes stenar nordväst om Skövde. Sveriges mäktigaste skeppssättning. Rane ar ett av Odens många namn.

De ursprungliga ortnamnen kom till när människan först bosatte sig och räknas till våra äldsta språkliga dokument. Detta kan inte nog inskärpas. En av auktoriteterna inom svenska språkvetande, doktor Bengt Hesselman, hävdade att de äldsta ortnamnen, om rätt tolkade, kan ge oss mycken kunskap om den samhällsordning som rådde vid tiden för namnens etablering och den religion som var för handen - enkannerligen en hednisk fruktbarhetskult.

I synnerhet i sent kristnade och glest befolkade trakter lever många av de äldsta namnen ännu kvar, enligt Hesselman. Låt oss återerövra de ursprungliga ortnamnen som en fåkunnig och klåfingrig nutid raderat ut. Dessa är språkliga fornminnen.

INGA-BRITT PETERSSON

Mer läsning

Annons