Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Arbetsmiljö får kritik

Annons

Det är bistånds- och LSS-handläggarnas arbetssituation som granskats. Den 17 maj i år besökte Arbetsmiljöinspektionen Leksand och pratade då med såväl handläggarna som med förvaltningschef Anders Ludvigson.

Enligt rapporten som kom i går är handläggarnas arbetsbelastning hög, de har en utsatt position och kommer ofta i kläm mellan olika huvudmän (kommunen och landstinget).

Två av fem handläggare har varit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterade besvär och samtliga fem har berättat om stressreaktioner i form av ångest, sömnsvårigheter, magbesvär, högt blodtryck och yrsel.

Reaktioner man sätter i samband med den ökade arbetsbördan.

Arbetsbelastningen har också gjort att handläggarna inte följer rutinerna för att förebygga våld och hot.

Om man gör bedömningen att det vid ett hembesök kan bli en hotfull situation, ska två handläggare åka dit. I Leksand åker man hellre själv än belastar kollegan med ytterligare arbetsuppgifter.

I en annan del av rapporten tas den fysiska arbetsmiljön upp och inspektionens ord är hårda mot socialförvaltningen: "Arbetsmiljöverket bedömer att Ni inte har tillräcklig kompetens inom arbetsmiljöområdet i Er verksamhet för att kunna genomföra en undersökning, en riksbedömning och konstatera vilka åtgärder som ska vidtas."

Socialchef Anders Ludvigson vill egentligen inte kommentera rapporten förrän han läst igenom den ordentligt.

- Då ska jag sätta mig ner med berörda personer för att ta ställning till eventuella akuta och/eller långsiktiga åtgärder.

- Jag är inte förvånad över de synpunkter som kommit fram. I dag kan man aldrig bli överraskad för någonting. Det är hög arbetsbelastning på såväl handläggarna som på alla andra i organisationen.

Ludvigson ställer sig dock frågande till flera punkter i rapporten som han tycker är svåra att befästa. Bland annat är han tveksam till hur man kan vara säker på att stressymptomen är arbetsrelaterade.

Senast den 30 november ska socialförvaltningen redovisa vilka åtgärder man tagit för att rätta till problemen.

Fotnot: LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

ANNKI HÄLLBERG

Mer läsning

Annons