Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Är evolutionsteorin accepterad?

Annons

Thomas Sundin hävdar i ett inlägg i Falu Kuriren den 9 februari att "det finns många som utifrån vetenskapliga grunder ifrågasätter denna teori" (d.v.s. evolutionsteorin).

Intressant i sammanhanget är vad Thomas menar med "många". Hänvisningen till ett upprop undertecknat av 100 forskare kan ju låta imponerande vid.

Det skulle dock inte vara någon konst att få ett upprop med stöd för evolutionsteorin undertecknat av hundratusentals forskare.

Hur mycket kreationisterna än försöker påstå motsatsen, är det ändå så, att en förkrossande majoritet av naturvetenskapliga forskare accepterar evolutionsteorins grunder och därmed att allt jordiskt liv har ett gemensamt ursprung.

Orsaken till att det ligger till så, är inte att forskarna deltar i någon världsomfattande sammansvärjning eller att de inte vill se sina teorier krossas, utan att det inte finns någon vetenskaplig förklaringsmodell som ens tillnärmelsevis bättre kan förklara livets uppkomst och utveckling än just evolutionsteorin.

För att föra fram bibelns syn på livets utveckling (varför förresten just bibelns, det finns ju massor av skapelsemyter?) har en sekteristisk sammanslutning "Genesis" bildats. Genesis säger i sina stadgar bland annat: " Föreningens verksamhet utgår från trosdeklarationen och skall slå vakt om och främja tron på biblisk skapelse och i detta syfte avvisa utvecklingsläran."

Jag vill gärna i detta sammanhang citera ur vad föreningen "Vetenskap och folkbildning" skrev i sin motivering sitt val av årets folkbildare respektive årets förvillare :

"Till årets folkbildare 2001 har föreningen Vetenskap och Folkbildning utsett Torbjörn Fagerström för hans klargörande beskrivningar av biologi och betydelsen av grundforskning. I krönikor och debattartiklar i dagspress har han förklarat sammanhang inom ekologi, evolution och genetik, inklusive deras betydelse för vår förståelse av människan. Med belysande exempel och humor har han rett ut vanliga missförstånd om determinism, kön och sociobiologi."

Torbjörn Fagerström är professor i teoretisk ekologi vid Lunds universitet och prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.

Till årets förvillare 2001 utsågs samtidigt Mats Molén för hans förnekande av evolutionen utifrån pseudovetenskapliga resonemang. I den nya upplagan av sin bok "Vårt ursprung?" (XP Media) presenterar Molén ett selekterat och förvrängt faktaunderlag som han använder för att dra vilseledande slutsatser som påstås motsäga den biologiska evolutionen. Han är ansvarig utgivare för den kreationistiska (skapelsetroende) tidskriften Genesis.

Mer information finns länkat på www.folkvett.nu"

Sammanfattningsvis; visst är kritiskt tänkande viktigt, ja faktiskt oundgängligt, inom vetenskapen, men kritiskt tänkande innebär inte att på lösa grunder slänga ur sig tvivel, utan att baserat på tillgängliga fakta och iakktagelser bygga modeller och att acceptera den modell, som hittills bäst beskriver den verklighet vi lever i.

JAN-ERIK BERGH

Mer läsning

Annons