Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ännu oklart om framtiden för räddningstjänsten

Annons

De senaste månaderna har varit mycket turbulenta för Räddningstjänsten DalaMitt, RDM.

I höstas klargjorde dåvarande räddningschefen Markus Sandvik att man behövde större ekonomiska ramar från kommunerna som ingår i RDM; Borlänge, Falun och Säter.

Han pekade då på en rad saker som inte fungerat på grund av att man inför 2006 fick en minskad budget med 2,6 miljoner kronor.

Fortbildning för högre funktioner, tillsyn och fördjupad olycksuppföljning, deltidsbrandmännens övningstider och riskinformation gentemot allmänheten var exempel på saker Sandvik ansåg falerat på grund av bristande ekonomiska resurser.

Därför begärde han vid RDM:s styrelsemöte i slutet av oktober att budgetramen skulle ökas med en miljon kronor inför 2007.

Någon sådan kostnadsökning ville dock inte medlemskommunerna gå med på och kontentan blev i stället att Markus Sandvik sade upp sig från sin räddningschefstjänst.

-Beslutsvägarna inom RDM är alldeles för långa och jag är inte rätt man för att arbeta inom en starkt politiskt styrd organisation, kommenterade han sitt beslut.

I dagsläget anses RDM ha två vägar att välja mellan. Antingen ökas budgeten eller så måste en större omorganisation till. Från kommunernas sida är signalerna tydliga. Det är en omorganisation som gäller. Exakt hur den kommer att se ut är dock inte färdigdiskuterat.

-Vi håller just nu på att se över organisationsbiten och har då flera olika förslag att titta på. Det finns ju olika möjligheter att lösa de problem RDM nu ställts inför och i det läget måste vi givetvis lyssna på sakkunskapen. I slutändan är det hela dock en fråga som avgörs på det politiska planet, säger Borlänges kommunalråd Nils Persson.

- Klart är i alla fall att vi inte ska upphöra med samarbetet kommunerna emellan. Signalerna från de övriga kommunerna är att vi ska fortsätta samarbeta, men att det hela kan utvecklas ytterligare, tillägger han.

Markus Sandvik menade dock före sin avgång att en återgång till att varje kommun har sin egen räddningstjänst vore det bästa alternativet.

Han pekade då bland annat på utredningar som gjorts och som styrkte den uppfattningen och även det faktum att man på andra håll i landet förkastat organisationer som bygger på interkommunala räddningstjänster.

Sandvik varnade också för att antalet olyckor som RDM inte kan hantera kan öka om nuvarande organisation bibehålls utan att mer pengar skjuts till verksamheten.

Markus Sandvik finns kvar på sin tjänst som räddningsche februari månad ut.

Därefter är det tänkt att efterträdaren ska ta över.

Ansökningstiden för tjänsten gick ut i dagarna, men i dagsläget är det dock inte klart vem det blir.

-Nej, vi måste jobba lite mer med den frågan. Men under januari kommer vi att ta beslut i den frågan, säger Nils Persson.

En tanke till lösning som diskuterats vad gäller chefspositionerna inom RDM är att en förbundsdirektör med administrativt ansvar anställs med en räddningstjänstkunnig avdelningschef under sig.

Därigenom skulle RDM få en kunnig administratör med huvuduppgift att ta diskussionen med politikerna och ordna fram resurser.

Avdelningschefen kan då å sin sida helt koncentrera sig på det räddningstekniska arbetet.

-Vi ska diskutera olika upplägg med direktionen för RDM och därefter ta ett beslut, avslutar Nils Persson.

OLOF SCHÄÄF

Mer läsning

Annons