Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ännu inga protester mot planerna för golfbanan

Annons

Vid Porfyrgården i Älvdalen har golfklubben planer på att kunna skapa en golfbana med nio hål.

- Vi räknar med att kunna utnyttja en hel del befintliga byggnader som inte används idag. Sedan kan det bli aktuellt med ett samarbete med ridklubben som redan finns i området, förklarar Thomas Åhlén.

Tanken är att golfklubbben ska arrendera Porfyrgården av kommunen. Där blir det då kansli och restaurang. Dessutom arrenderar klubben mark av privata markägare och kommunen för banorna som kommer att anläggas norrut från det blivande klubbhusområdet.

Närmast Porfyrgården kommer den första utslagsplatsen. Det första hålet på den första greenen är placerat söder om vägen som går genom golfbanan. De sju kommande hålen går sedan på den norra sidan av vägen. Det nionde hålet ligger på östra sidan av Samhalls industribyggnad.

- Idag handlar det till stor del om förbuskad mark som vi kommer att öppna upp, förklarar Thomas Åhlén.

I de handlingar som tagits fram, och som också finns utställda, framgår att om inget görs, det vill säga ingen golfbana anläggs, så kommer marken antagligen att fortsätta att växa igen. En mins-kad tillströmning av besökare till området väntas och därtill kommer de obebyggda tomter som finns i området att förbli obebyggda.

Blir det en golfbana väntas det medföra en ökad attraktivitet för både Porfyrgården och villaområdet. Porfyrgården kan bli ett samlande aktivitetscentrum för både golf och ridklubbens verksamheter. Likaså kan en utbyggnad medföra att golfintresserade utnyttjar de tomtmarker som idag är disponibla, för att bosätta sig där.

Om golfbanan byggs behövs endast mindre schaktningar och området kan återställas till vad det är i dag. Golfbanan planeras med både greener och tees av konstgräs, något som tar bort behovet av vattning, gödning och klippning. För de dikningar som måste genomföras krävs särskilda tillstånd och dessa bör prövas av länsstyrelsen innan bygglov ges.

- Banan kommer att anpassas till befintliga vegetationsridåer och i samråd med de omgivande fastighetsägarna ska vi se över hur dessa ska behållas, förklarar Thomas Åhlén.

När golfbanan finns på plats kommer det rörliga friluftslivet att begränsas under de sommarmånader då golfbanan är öppen för spel. Resten av året blir det dock en bättre tillgänglighet för promenader och skidåkning för allmänheten, det då nya gång- och ridstigar tas fram och sly rensas bort.

När det gäller det övningsområde som planeras vid Bruksdammen, kommer det att begränsa allmänhetens tillgång till stranden, men enligt miljökonsekvensbeskrivningen blir det endast på en 140 meter lång sträcka. Där kommer en gångväg att anläggas bakom själva övningsområdet för att underlätta passage för de som vill vandra längs Bruksdammen.

Sedan tidigare begränsas åtkomsten till stranden genom ridklubbens anläggning som ligger intill den tänkta övningsytan.

När Idre fick sin golfbana skedde det med stöd av Älvdalens kommun och golfbanan i Idre har blivit en viktig del i kommunens ambition att locka turister och skapa arbetstillfällen. I Älvdalen är inte kommunen med i satsningen utan låter golfklubben ta hela ansvaret. Därmed ser det nu ut att endast bli nio hål och därmed knappast en bana som kommer att locka gästspelare till bygden på det sätt som sker i Idre.

Från Idres sida hade en 18-håls bana i Älvdalen varit ett välkommet komplement för att locka fler och nya golfspelare till området.

- Just nu verkar det som om golfmarknaden är mättad och några kommunala pengar planeras inte i någon golfsatsning i Älvdalen, säger kommunalrådet Herbert Halvarsson.

- Så att vi ska gå in och hjälpa klubben att skapa 18 hål är inte aktuellt.

Närmast ligger dock nu att detaljplanen ska antas och vinna laga kraft. Då först kan röjsågarna börja arbeta för att skapa en golfbana i Älvdalen.

NISSE SCHMIDT

Mer läsning

Annons