Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Anmälan mot läkare lämnas utan åtgärd

Annons

Det var i början av året som en chefsläkare vid Mora lasarett anmälde Vansbroläkaren till Socialstyrelsen för stora brister i läkarens sätt att hantera journaldokumentation kring patientbesök, signering av provsvar, hantering av remisser och remissvar med mera, något som pågått under flera års tid.

I den utredning som Socialstyrelsen nu gjort står att problemet länge varit känt hos de ansvariga vid Bäckaskog och att verksamhetschefen tillsammans med chefsläkaren arbetat med att hitta en lösning. Under en tid förbättrades också situationen. Under sommaren 2005 upptäcktes dock nya brister av läkarens sätt att sköta dokumentationen, och en anmälan gjordes till Socialstyrelsen eftersom patientsäkerheten ansågs ha varit ifrågasatt.

I en låda på läkarens kontor hittades då också en stor mängd handlingar och dokument som läkaren inte överlämnat till sekreterarna, så att dessa kunde föras in i patienternas journaler. I lådan fanns bland annat inkomna remisser, remissvar från sjukhus i länet, journalkopior och en rad andra brev och handlingar.

Dokumenten härrörde från september 2002 till april 2005.

Läkaren själv säger att bristerna berott på den höga arbetsbelastning som uppstått under de senaste åren efter att flera läkare gått i pension och att någon även varit långtidssjukskriven. Han menar att den pressade situationen kulminerade under under våren och försommaren 2005 med följden att han varken hann eller orkade se till att dokumenten hamnade där de skulle.

I den bedömning som Socialstyrelsen nu gjort finner den att läkaren under flera år brustit i hanteringen på ett sådant sätt att fara för patientsäkerheten hade kunnat uppstå och läkaren kritiseras för detta.

Socialstyrelsen påpekar dock att vårdcent-ralens ansvariga och personal sett till att bristerna nu åtgärdats. Någon ytterligare åtgärd mot läkaren vidtas därför inte.

GÖRAN DANIELSON

Mer läsning

Annons