Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ängar - ett kulturarv

Annons

Under de tre senaste åren har länsstyrelsen följt upp 1990 års inventering av värdefulla ängs- och betesmarker i Dalarna. Den nu avslutade inventeringen är betydligt mer omfattande än den förra.

- Vi har inventerat betydligt fler områden, totalt i hela Dalarna handlar det om ungefär 4 600 hektar, berättar Marie Brunsell.

Betes- och framför allt ängsmarken är hotad som naturtyp, vilket är allvarligt med tanke på att de är speciella och artrika biotoper. Ängsmarken räknas som den artrikaste naturtypen i landet och många arter är helt anpassade till ängen.

- Många arter - både växter och insekter - har under lång tid anpassat sig till att leva på ängar. Om ängsmarkerna försvinner eller blir för få och små riskerar arter att försvinna, konstaterar biologen.

Tillsammans med kollegan Per Levenskog kommer hon på onsdag att besöka Gagnefsbyns bystuga för att informera om inventeringen, om ängs- och betesmarkernas betydelse och inte minst om hur man sköter dessa marker så att deras höga natur- och kulturvärden bevaras. Informationen/kursen är kostnadsfri, men anmälningstiden går ut i dag.

Marie har i första hand inventerat markerna i älvdalgångarna och hon konstaterar rent allmänt att EU-inträdet lett till att naturbetesarealen ökat. Däremot är det smått om större värdefulla ängsmarker i och kring byarna. I Gagnef är den värdefulla ängsmarksarealen koncentrerad till fäbodarna, där en del ängar fortfarande hävdas på ett mycket bra sätt.

Men allt hopp är inte ute även om hagen och ängen växt igen.

- Det finns exempel på lyckade restaureringsprojekt och jag kommer under kursen i Gagnefsbyn att berätta om ett par sådana goda Gagnefsexempel, säger Marie Brunsell.

Kursdeltagarna kommer också att få information om vad som karaktäriserar värdefulla marker, såväl kultur- som floramässigt, och om hur man på bästa sätt slår vakt om värdena, även gamla byggnader.

- Genom inventeringen har vi fått en bild av dagsläget och underlag för information och rådgivning till alla dem som varje år satsar tid, kraft och pengar på att slå vakt om ett ovärderligt kulturarv och en ögonfägnande mångfald. De svarar för en beundransvärd insats och vi hoppas kunna bidra till att de får efterföljare och inte minst hjälp av andra intresserade, slutar Marie Brunsell.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons