Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Amalgam- fyllning bör förbjudas!

Annons

Trots de allvarliga konsekvenserna av amalgam fortsätter allt fler tandläkare att använda amalgamfyllningar i svenska munnar. Det finns åtskilliga som vittnat om sitt lidande och hur illa de behandlades innan de har fått en klar diagnos på att det är amalgamet som är orsak till sjukdomen. Därför bör amalgamet förbjudas helt!

Det anser fler forskare som har samlat kunskaper i ämnet. Redan på 1830-talet har amalgamets skadeverkningar i USA diskuterats. På 1920-talet visade en tysk kemist att människor med amalgam i munnen har kvicksilver i sin urin, vilket orsakade oro. Frågan hettade till ordentligt på 1980-talet då de hätska motståndarna gav amalgamet skulden för allt från allergier till sömnsvårigheter och sedan dess har "kriget" och motsättningarna fortsatt. Men ändå står det klart att kriget kommer att sluta i nederlag för plomber som innehåller kvicksilver.

Den giftiga och miljöfarliga tungmetallen kvicksilver påverkar i hög grad fosterutvecklingen, njurar, nervsystemet och immunförsvaret redan vid låga doser. Det finns ännu stora luckor i kunskapen om hur låga halter av kvicksilver som påverkar kroppen. Men med krympande säkerhetsmarginaler blir försiktighetsprincipen ett allt tyngre argument för att inte sätta in mer amalgam i svenska munnar.

En människa med kvicksilver i kroppen utsöndrar ständigt en liten del av kvicksilvret med i urinen. Ju mer giftiga tungmetaller man har fått i sig desto mer finns i urinen. Hittills har forskarna trott att människor som utsöndrar mindre än 30-50 miljontedels gram kvicksilver per liter urin går trygga för hälsoskador. Men så är det inte.

Den senaste forskningen visar att känsliga delar av befolkningen kan påverkas och eventuellt ta skada redan av en belastning som motsvarar 10-25 miljontedels gram per liter urin, och vid den nivån ligger många i Sverige på grund av amalgamet.

Dessutom finns det också en studie som tyder på att kvinnors kroppar behandlar kvicksilver på ett annat sätt än vad mäns kroppar gör, vilket medför att kvinnor drabbas mycket hårt av tandfyllningar som innehåller ämnet kvicksilver. Rent vetenskapligt har det varit svårt att visa att folk som har många plomber i sina tänder är sjukare än andra. Däremot finns det resultat som visar att industriarbetare som får i sig mycket kvicksilver på jobbet kan få besvär med hälsan. Därför vid oklara sjukdomstillstånd som berör immunförsvaret bör varje läkare överväga om kvicksilver i amalgam kan vara en bidragande orsak.

Troligen är det upp till en procent av befolkningen som kan vara känsliga för kvicksilver. Och det skulle innebära att bortåt 40 000 personer i landet kan drabbas av biverkningar av amalgam.

Vi bör se över situationen och minimera lidandet för den enskilde. Amalgamet bör förbjudas! Och de som har insjuknat av amalgamfyllningar bör få det utbytt gratis.

Varje patient borde få information om riskerna vid användning av amalgam eller annan typ av fyllningar. Läkarnas inställning har också en avgörande roll för en positiv utvecklingen mot förbud av amalgamet.

Ingen ska behöva riskera att bli sjuk och kanske inte trodd.

KATARINA GUSTAVSSON

Mer läsning

Annons