Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alternativa möten som utvecklar länet

Annons

Konferenserna har kretsat kring hur regionala utvecklingsavtal och utvecklingsprogram ska få fart på länet, om hur ett utvecklat entreprenörskap och större statliga resurser ska lyfta Dalarna, hur starkare nätverk kan underlätta omvandlingen av idéer till verklighet etcetera.

Det är i och för sig ofta givande att träffas och diskutera spännande uppslag om hur man kan utveckla Dalarna mer påtagligt och snabbare men som regel händer det inte så mycket efteråt. Det som känns problematiskt är bland annat:

* Att det nästan alltid är samma personer som träffas.

* Att det är offentligt anställda medarbetare och en del politiker som helt dominerar.

* Att företrädare för byalag, bönder, småföretagare och föreningar sällan har råd eller tid att komma.

* Att det sällan blir konkreta och nydanande resultat av träffarna.

* Att de många uppslagen om framtiden återkommer gång efter gång utan att idéerna fördjupas eller vidareutvecklas - än mindre testas i praktiken.

Jag kan tänka mig att många med mig känner sig något frustrerade över denna möteskultur som ofta saknar "de som förväntas göra jobbet" - entreprenörer av olika slag.

En möjlighet vore att bryta detta mönster och pröva helt nya eller förnyade uppslag i Dalarna för att om möjligt bryta dagens relativa dödläge ifråga om konkreta förändringsinitiativ.

Sådana uppslag skulle kunna innebära:

1. Att småföretagarföreningar, byaföreningar samt andra ideella organisationer träffas lokalt på kvällstid för att regelbundet diskutera mycket konkreta förändringsinitiativ i ett första steg. I ett andra steg för man en dialog med berörd (-a) kommun (-er) om hur man ska gå vidare med det som inte kan klaras av lokalt. I ett eventuellt tredje steg arbetar man på regional nivå med genomförandet

2. Att varje kommun i hela länet skapar en typ av samrådsorgan mellan alla ideella organisationer och KS (finns bland annat i Leksand) där huvudsyftet är att pröva och genomföra den ideella sektorns viktigaste utvecklingsinitiativ. Kulturarbetarna bör inbjudas och ha samma status som övriga aktörer och föreningar

3. Att innovatörer, forskare och småföretagare med anställda träffas i skilda former för att stimulera varandra till nya konkreta initiativ som leder till fler företag och arbeten. Dessa träffar kan ske lokalt eller i en del av länet där även kommunerna samverkar allt intensivare.

4. Att det bildas fristående mötesplatser för alla medborgare dit man även bjuder in spännande gäster utifrån för att möjliggöra mer radikala förändringar

5. Att organ som Region Dalarna och Region Siljan prövar fler öppna och otraditionella mötesformer ute i länet dit alla medborgare är välkomna.

Tanken är vidare att samtal ska kunna följas av konkreta projekt, processer, studieresor och experiment där man på förhand blivit överens om en minsta resurs-ram. Moras tidigare goda erfarenheter av besök på utländska mässor för småföretagare, lokal och gemensam teknik/metodutveckling, avancerad ny lokal utbildning samt branscharbetsgrupper, offentlig sektor upphandling av ny teknik hos privat sektor med mera behöver prövas i nya former.

Jag vet inte om dessa förslag ändrar länets framtid men något annorlunda måste till om vi ska kunna undvika att gå i stå både intellektuellt och praktisk. Vi kan inte fortsätta som i dag!

RONNY SVENSSON

Mer läsning

Annons