Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alternativ landstingsledning

Annons

De flesta innevånarna i vårt län har sedan länge insett att dagens situation är ohållbar. Med stor sannolikhet kommer det politiska arbetet ständigt att desavoueras genom olika aktioner främst orsakade av den politiska vilden och hans grupp. Genom att man berett plats för dessa få att delta i de politiska besluten, har man också visat prov på att totalt ignorera andra stora väljargrupper.

Den socialdemokratiska eftervalsdebatten präglas av ett sökande efter orsaken till valförlusten. Allt mer inser man att samverkan med vänstern och miljöpartiet lett till en större misstro än att det gett den framgång man trodde sig kunna nå. Förtroendet hos de klassiska socialdemokratiska grupperna har totalt försvunnit.

Av någon outgrundlig anledning har dessa tankar ännu ej nått den socialdemokratiska ledningen i landstinget och länet. Genom sitt agerande har landstingsrådet och hans följe valt en väg med som endast kan leda till ökat förakt hos väljarna. De socialdemokratiska sympatisörerna som sätter demokratins grundprinciper före maktspelet och som i första hand vill att tid ägnas åt sjukvården har fått träda tillbaka för ett maktspel som trotsar allt sunt förnuft.

Det är dags för Alf Johansson och hans landstingsdirektör att avgå. Landstingsrådet bör ersättas med en pragmatisk socialdemokratisk ledare, som har förmågan att säga upp samverkan med vänsterpartierna och söka en bred samförståndslösning med den borgerliga alliansen. Detta kommer också ställa högre krav på den borgerliga gruppen. Vissa eftergifter måste göras. När man i samförstånd utarbetar en handlingsplan ska vi skattebetalare känna trygghet i att våra pengar används på rätt sätt och till rätt ändamål. Som läget är just nu gör vi det inte.

Det finns en gammal devis som säger: "Andra pengar ska man vara rädd om! Sina egna kan man nyttja som vill." Just nu har landstingsledningen valt det motsatta sättet, vilket på ett dramatiskt sätt ökat och kommer i ännu högre grad öka politikerföraktet.

Ska förtroendet återvinnas och missnöjesgrupperingar undvikas, krävs ett ledarskap med klara etiska principer och utfästelser som ges måste också hålls. Fortsätter man däremot i nuvarande tågordning, kommer det verkliga arbetet att lamslås. Risk finns att missnöjesgrupperingar bildas. Därmed kan ingen kraftsamling ske.

Man bör också hålla i minnet att höstens cirkus också spridit sig till läkare och sjukvårdspersonal, som tidigare sett en möjlighet att söka tjänst vid landstinget i Dalarna. Nu drar man sig för att arbeta åt en arbetsgivare vars ledarskap saknar de grundläggande principerna för att styra och förvalta skattebetalarnas medel på ett korrekt och invändningsfritt sätt.

Detta innebär att stafettläkarproblemet kommer att öka. Kostnaderna kommer att skena på ett okontrollerbart sätt. Sammantaget kommer det främst att drabba dem vars möjligheter sökas vård på annat sätt inte finns.

Den nuvarande landstingsledningen bör omedelbart ställa sina platser till förfogande och ge folket i Dalarna ett hopp om att 2007 kan bli ett förändringarnas år.

Låt mig slutligen önska alla konstruktiva krafter i länet ett gott nytt år.

GEORG SCHUISKY

Mer läsning

Annons