Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allt fler patienter klagar

Annons

Under 2002 hade förtroendenämnden 1 006 ärenden, att jämföra med 869 året före. Detta trots att antalet ärenden som rör valfrihet minskade markant sedan kökansliet i Borlänge inrättades.

- Jag tror att ökningen delvis beror på att vi varit energiska, allt fler vet om oss. Men en stor del är också att det är så pass darrigt med bemanningen i primärvården. Väldigt många samtal till oss kommer från patienter som upplever att de inte blir sedda, inte hörda, inte trodda av läkare, säger kanslichefen Anna-Lena Lindh.

Allt fler ärenden blir också allt mer tidskrävande.

- Vi sitter i telefonen hela dagarna. Det blir allt tyngre och svårare saker som patienterna kommer med. Vi tar upp allt från sjukhusräkningar till felbehandlingar.

Vad är läkarnas syn på att allt fler upplever sig bli nonchalant bemötta?

- De svar vi får från deras chefer är att det har med resursbrist att göra. När vi är ute och informerar på vårdcentralerna är det också den bild vi får. Läkarna har för lite tid och många patienter har förlorat sin fasta läkarkontakt när det blivit allt vanligare med stafettläkare. Då blir det problematiskt. På grund av resursbristen fungerar inte heller möjligheten att byta vårdcentral och läkare hur som helst.

Kontakterna med cancerpatienter har också ökat. Orsakerna till kontakterna har varit att symtom misstolkats, primärvården har försenat specialistbesök och patienten har därmed fått en försenad diagnos. Utredningar och behandlingar har på grund av resursbrist försenats, liksom uppföljning och kontroller. Även här är det bristande läkarkontinuitet som påtalas.

Gruppen av patienter som hamnat i kläm mellan specialistvård och primärvård och därmed känt sig övergivna, har ökat.

Förtroendenämnden konstaterar också att vissa patienter har svårt att acceptera att man trots många undersökningar och behandlingar fortfarande upplever sig sjuk och är fortsatt hjälpsökande.

- Allt fler hör också av sig med anledning av att läkare varit mer restriktiva när det gäller sjukskrivningar. Man anser sig dåligt bemött när man inte fått den sjukskrivning man räknat med att få.

Även när det gäller tandvården har förtroendenämnden sett en markant ökning av antalet ärenden, även om det totala antalet fortfarande inte är så stort. Under 2002 rörde 61 ärenden tandvården.

Framförallt är det patienter som upplever att det blivit mycket dyrare att gå till tandläkaren.

- Nästan alla ärenden har handlat om ekonomi.

Förtroendenämnden har haft 2,25 tjänst att tillgå. Men nu har nämnden fått pengar till att anställa ytterligare en person.

JAN SVENSSON

Mer läsning

Annons