Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allmän välvilja i dunkla ordalag

Annons

Kommentarerna till Herlitz slutsatser var tyvärr ytterst sparsamma. Jag får intrycket att partierna välvilligt vill klara äldreomsorgen med tillförsel av mer resurser.

Finansiering: Hur finansieringen ska lösas är det endast s och c som uttrycker trovärdigt. Båda anser att det måste till hög sysselsättning och tillväxt med skatteintäkter.

Särskilt boende: Om eventuell plats i särskilt boende (sjukhem, servicehus) finns några synpunkter: kd ger rådet att den som i dag har "kraften, gör klokt i att planera för eget boende och pensionärsekonomi". Att öka särskilda boenden med 30 procent med bibehållen standard betraktar de som omöjligt.

M och c har vissa likartade synpunkter på avvecklingen av äldreboenden: c menar att "pendeln slår för snabbt" och borde ha föregåtts av ökad tillgänglighet i boendet. m vet inte vad som händer till år 2030 med särskilda boenden och satsningarna på hemtjänst "vågar jag inte ens tänka på" skriver Gunnarsson och upplyser att "socialstyrelsen viftar redan med varningsflaggan".

Inget parti har granskat om Herlitz har rätt i att "hemtjänst i stället för särskilt boende är kostnadseffektivt". Det är sensationellt om det visar sig att han har rätt och samtliga kommuner "tror" fel!

Utveckling av nya boendeformer nära servicecentra tas möjligen upp av kd i meningen att "samhällsplanering ska ge möjlighet till eget boende för en ökande äldre befolkning".

Om samverkan är m förespråkare men laddar med egna från övriga avvikande synpunkter med slutsatsen att "partierna måste rucka på vad som står i deras partiprogram".

Diverse särskilda uppfattningar: fp vill genomföra "valfrihetsrevolution" innefattande en behovsprövning varefter individen tilldelas en resurs "om ett visst antal euro per månad att själv använda efter eget önskemål". Omsorgsgaranti införs med ansvarig läkare kopplad till varje äldreboende och äldreombudsman som vakar över vårdkvalitet.

kd vill att alla över 75 år ska erbjudas ett årligt hembesök för speciell rådgivning och all hemsjukvård ska ske i kommunal regi, skatten på hushållstjänster ska sänkas.

s är försiktig med löften: De "är beredda att betala för bra omsorg" och redovisar att det behövs mer personal vars yrkesstatus ska höjas. "Äldre människor är inget hot mot välfärden." Äldreskyddsombud i varje län.

c säger att äldreomsorgen måste tillföras mer resurser. Det måste bli slut på att åldringarna "buntas ihop till en grupp utan funktion i samhället, ge dem som så önskar, att efter förmåga hjälpa till i samhället", exempelvis genom "att fylla en roll i barnomsorg och barntillsyn".

m vill införa en "samordnad äldrepeng vars storlek avgörs av individens omsorgsbehov och tillfaller den vårdgivare som den enskilde själv väljer, inte den vård och omsorg som kommunen väljer". Herlitz har den 27 juli analyserat politikernas inlägg. Han anser att de gemensamt gav uttryck för "en stark ambition att satsa på de äldre". Men "är recepten realistiska"? Vet beslutsfattarna "att äldre enligt ny forskning inte längre lever friska allt länge upp i åldrarna"?

Undertecknad överlåter åt läsaren att bedöma hur partierna anser omsorgen bör bli i framtiden. Själv är jag tillräckligt gammal för att naturligt undgå de problem blivande pensionärer riskerar att drabbas av! Men jag är inte imponerad av de löften som partierna försöker locka och lugna medborgarna med.

OSCAR ANDERSSON

Mer läsning

Annons