Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alla barn är inte på förskolan samtidigt

Annons

Med tanke på de senaste insändarna och tidningsartiklarna gällande barngruppernas storlek i förskolan vill regnbågsalliansens representanter i barn- och utbildningsnämnden, bun, redovisa följande:

Tjänstemannen på skolförvaltningen har fått i uppdrag, att se över barn med 15 timmars närvaro på förskolan på för- respektive eftermiddagen. Detta då dessa barn oftast är där samtidigt på förmiddagen.

Vi anser, för barnens bästa, att gruppen 15 timmarsbarn bör delas, så att en lika stor grupp barn är närvarande på för- respektive eftermiddag, vilket också har efterfrågats från föräldrar. Detta i sin tur innebär en jämnare belastning för personalen, lättare schemaläggning med mera och färre barn i grupperna.

Förslaget innebär även att 15 timmars barnen inte ska närvara vid lunchen.

Vi anser att två 15 timmars barn motsvarar ett heltidsbarn, vilket innebär, att en förskola, som har många 15 timmars bara bör kunna ta emot fler barn utan att antalet platser ökar. Däremot ökar antalet inskrivna barn.

Detta medför, som några insändare påpekat, att pigga 15 timmars barn på eftermiddagen blandas med "trötta barn" som varit där sedan tidig morgon.

Att lösa det problemet är en ledningsfråga. Med den välutbildade och skickliga personal som finns på förskolorna, är vi säkra på att personalen klarar detta.

Det finns inga förslag eller beslut att antalet platser ska ökas.

När det talas om barngruppens storlek talas det nästan alltid om inskrivna barn och nästan aldrig om närvarande barn.

Av statistik, insamlad på kommunens förskolor, framgår att maximalt cirka 75 procent av inskrivna barn är närvarande samtidigt och att snittet är cirka 65 procent av inskrivna barn någon del av dagen.

Kommunen har en skyldighet att ordna förskoleplats till de barn som behöver det inom rimlig tid, fyra månader.

Både i insändare och artiklarna har frågan ställts, vad som händer om föräldrarna till ett 15 timmars barn exempelvis får jobb och behöver mer tid i förskolan.

Till dessa vill vi säga att även det motsatta kan inträffa, att ett heltidsbarns föräldrar blir arbetslösa och att barnet då bara får vara på förskolan 15 timmar.

Detta är ett litet problem och får lösas från fall till fall av skolförvaltningen.

Kommunens ledning har skyldighet att se till att det blir så bra som möjligt för alla kommuninnevånare, både barn och äldre, och att olika verksamheter får rimliga resurser utifrån kommunens ekonomi.

Vi har också en skyldighet mot kommuninnevånarna att använda skattemedlen på ett så effektivt sätt som möjligt i varje verksamhet.

FÖR REGNBÅGSALLIANSEN

Mer läsning

Annons