Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Alkoholkulturens skyltfönster

Annons

Svar till Bruno Blomquist i alkoholdebatten.

Ett felaktigt påstående i artikeln är att vi (mp, v, kd) skulle se på just happy hour som den stora faran.

Inte heller krogarnas verksamhet i stort är det enskilt största problemet. Det akut största hotet mot folkhälsan är i dag den okontrollerade lågprisimporten av alkohol som Sverige tvingats acceptera på grund av EU-reglerna.

Naturligtvis kunde vi ägna en eller flera fullmäktigedebatter åt detta problem eller åt hembränningen liksom systembolagets nu-varande och framtida roll med mera.

Men nu råkade ärendet som skulle avgöras vara innehållet i kommunens alkohol- och drogpolitiska program.

Våra ändringsförslag, sammanlagt elva stycken, varav ett handlade om happy hour innebar relativt små justeringar i restriktiv riktning.

Orsaken till att debatten kom att handla så mycket om en av dessa punkter var att ledande socialdemokrater förde fram uppfattningen att ett generellt sänkt pris på krogspriten, liksom obegränsat öppethåll-ande, skulle vara bra alkoholpolitik. Vi delar inte denna uppfattning. Tydligheten i socialdemokraternas, liksom moderaternas ställningstagande klargör dock en del ideologiska skillnader i den här frågan.

Det har upprepade gånger framhållits, att endast en mindre del av den totala alkoholkonsumtionen sker på krogen, dessutom under "ordnade former" och att skadeverkningarna därför kan anses försumbara.

Påståendet är naivt eftersom man helt bortser från vad som är grundläggande i all attitydpåverkan. Det handlar om att motarbeta positiva kopplingar mellan ett visst, icke önskvärt beteende och påföljande upplevelse.

En stor del av det offentliga nöjeslivet är förlagt till krogarna. Där sammankopplas bruket av alkohol med upplevelser av glädje, fest och sexualitet.

Av denna anledning fungerar krogarna som alkoholkulturens skyltfönster som visar upp och marknadsför alkohol.

Därför är det särskilt viktigt att minska alkoholens roll på krogarna. Budskapet om de faktiska negativa effekterna, som bland annat skolor och nykterhetsorganisationer försöker sprida, riskerar att drunkna i de regelbundna, ritualiserade och alkohol- stimulerade festyror som varje helg utspelas på krogarna.

För tydlighetens skull vill jag understryka att jag personligen är positiv till fest och glädje i offentliga sammanhang. Jag kan även uppskatta den känsla av avslappning och välbefinnande som alkohol kan ge. Men jag inser också, att dessa positiva effekter samtidigt är grundläggande orsaker till de växande alkoholproblemen. I den mosaik av analyser och andrahandsförklaringar som förekommer, är och förblir krogarnas alkoholservering och öppettider en viktig pusselbit.

Och till sist, Bruno Blomquist. Jag har inte varit på krogen de senaste åren,

men har å andra sidan en gedigen tidigare erfarenhet, både av den glädje och de

besvikelser som kroglivet kan tillhandahålla.

Att någon avgörande förändring till det bättre, beträffande alkoholens roll, skulle ha inträffat nyligen finns det tyvärr ingen anledning att tro.

Nils Gossas (mp)

Mer läsning

Annons