Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldrevårdsförsäkring - en ny skatt! Det ska finnas mångfald i äldreomsorg och sjukvård

Annons

Hon återkommer nu med förslaget i den av Riksförsäkringsverket årliga utgåvan av "Socialförsäkringsboken 2001" på temat "Välfärd på äldre dar".

Det har också skrivits flera artiklar i Dagens Nyheter under det gångna året angående äldrevården och kostnaderna för denna. I DN debatt den 16 maj 2001 redovisar Pensionsforum, representerat av Ann Lindgren, Tommy Möller och Joakim Palme en temoundersökning, som visar misstron mot samhällets förmåga att sörja för omhändertagandet av de äldre i framtiden.

Att fyrtiotalisterna inte bara kommer att vara friskare än vad tidigare generationers äldre varit utan också kräver en annan äldreomsorg än vad som finns i dag är självklart. Det måste med andra ord bli ett helt annat tänkande när det gäller äldres behov!

Så kommer vi fram till kostnaderna. I en artikel i DN:s Ekonomibilaga framför Carsten Larsen bland annat ett förslag (förslag som med stor sannolikhet passar Riksförsäkringsverkets uppdragsgivare) om en äldreomsorgsförsäkring - obligatorisk - med en månadskostnad på cirka 300-500 kronor. Med andra ord en ny skatt, som vi ska börja betala från 45-50 års ålder och livet ut. Detta gäller även dagens pensionärer så vitt jag kan förstå.

Har inte vi äldre betalt och betalar skatter nog för att på äldre dagar ha rätt till den vård och omsorg, som äldre kan komma i behov av?

Hur går det för de tusentals kvinnor, som under alla år arbetat - oftast i vården - med mycket låg lön och som pensionär med ännu lägre pension. Var ska de ta 300-500 kronor ifrån?

Att de som skrivit artiklarna i DN är villiga att betala har jag full förståelse för - de har höga löner och får hög pension. Varför ska äldre beskattas ytterligare, när andra grupper får höjda bidrag och sänkta skatter.

Många av de äldre har sparat just till sin ålderdom och då ofta till ett eget hus, till vilket de fått spara och gno för att få skuldfritt.

Vad händer då? Jo, fastighetsskatterna höjs till en sådan nivå, att den äldre omöjligt kan bo kvar i sitt hus, om han/hon inte lånar till skatten, som någon vis man sa vid något tillfälle.

Jag blir oerhört upprörd över att man jämt talar om kostnaderna just för de äldre. Att dessa människor, som solidariskt ställt upp under hela sitt liv, nu på äldre dagar ska behöva känna sig som en belastning kan jag aldrig acceptera.

Däremot är äldreomsorgen i stort behov av ett nytänkande på alla plan och det vill jag gärna medverka till.

En äldrepeng vill jag ha, som gör att den äldre själv kan bestämma vem som ska komma till hans/hennes hem och utföra vad han/hon behöver ha hjälp med liksom privata vårdhem under kontroll från till exempel Socialstyrelsen, som alternativ till de offentliga.

Jag vill alltså ha valfrihet! Kan man ha skolpeng - kan man ha äldrepeng. Det ska finnas mångfald i äldreomsorg och sjukvård. Både privat och offentlig, som ska betalas solidariskt.

I dag är det bara välbeställda, som kan välja omsorgs- och vårdgivare och slippa stå i långa vårdköer. Detta är inte vård på lika villkor.

Jag kan tänka mig en solidariskt finansierad hälsoförsäkring, som omfattar alla medborgare, oavsett hälsotillstånd och ålder och som på sikt ersätter vissa skatter, exempelvis landstingsskatten.

En extra skatt - av Anna Hedborg kallad äldrevårdsförsäkring - aldrig!

MAY ÖBERG

Mer läsning

Annons