Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldreomsorgen i Säter satt på undantag

Annons

Var finns det sociala tänkandet i Säter? Var finns humanismen för de äldre? Vilka planer finns det för äldreomsorgen nu och kommande år?

Dessa frågor i är i högsta grad berättigade och i och med att kommunen under de sista tre åren har haft ett överskott på cirka 49 miljoner kronor före bokslutsdispositioner.

Trots att det finns äldre och funktionshindrade som står i kö till särskilt boende så dras det ned på boende- och vårdplatser, senast togs beslut om att lokalerna där Smedjan finns ska sägas upp.

Detta trots kösituationen och att det finns medicinskt färdigbehandlade som måste ligga kvar på Falu lasarett på grund av att kommunen inte har platser för dem.

Äldreomsorgen i Säter har satts på undantag de sista åren, trots att kommunen har haft överskott på cirka 49 miljoner kronor - förlåt upprepningen om överskottet, men detta måste poängteras.

Vi från folkpartiet kan inte längre acceptera detta. Vi vill att en del av överskottet ska användas till att bibehålla den vård och omsorg som finns och även utveckla den så att den svarar upp mot behoven.

Vi tycker att människorna bör kunna lita på att äldreomsorgen fungerar när man behöver den, att alla ska ha rätt till en trygg och värdig ålderdom.

Alla vet att det blir fler 40-talister som blir pensionärer under de närmaste åren och därmed kommer behovet av boende- och omsorgsplatser givetvis också att öka.

Planeringen måste ske utifrån behovet som gäller, och då kan man inte successivt minska service, vård och omsorg. Folkpartiet har motionerat, för att kommunen ska försöka hitta andra lösningar för att förbättra och utveckla befintlig vård- och äldreomsorg, men motionen har ännu inte besvarats.

Därför vill vi veta vilka konkreta planer kommunens majoritetspartier (centerpartiet och socialdemokraterna) har och vad innevånarna kan förvänta sig av äldreomsorgen nu och de närmaste åren, om dessa partier åter går ihop och tar regeringsmakten i kommunen.

Kommer ni trots överskott att fortsätta dra ned och försämra boendet och vården för de äldre?

LOTTA BERGSTRAND VILL VETA HUR SÄTERS KOMMUNS ÖVERSKOTT PÅ NÄRA 50 MILJONER KRONOR SKA KOMMA DE ÄLDRE I KOMMUNEN TILL DEL. LOTTA BERGSTRAND ORDFÖRANDE FÖR FOLKPARTIET I SÄTER

Mer läsning

Annons