Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldreomsorgen bra - men bara på papperet

Annons

Socialnämnden kritiseras av länsstyrelsen för att inte följa lagen om social omvårdad av de äldre. Fina policydokumet finns. Men insatser, om de ens beviljas, prioriteras ofta bort på grund av brist på pengar och tid för hemtjänstpersonalen.

Äldre människor ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. De ska också ha inflytande i samhället och över sin egen vardag. Så säger en skärpt socialtjänstlag.

Och i regeringens nationella handlingsplan för äldrepolitiken tas hemtjänstens betydelse upp och de sociala aspekterna betonas. Kan man förmedla känslan av trygghet till de äldre frigörs mycket av den kraft och energi som annars äts upp av ängslan och oro och de äldre håller sig friskare.

Länsstyrelsen har kartlagt hur Falu kommun lever upp till kraven. Den har granskat måldokument och 20 hemtjänstbeslut samt intervjuat biståndshandläggare, chefer och hemtjänstgrupper.

Mål- och policydokumenten är det inget större fel på finner länsstyrelsen. Där uppvisar kommunen en tydlig ambition. Men det är inget arbetsredskap för den personal som ska bedöma och utföra biståndsbesluten om sociala insatser.

Det finns inga konkreta riktlinjer. Även om personalen uppger att man anser att hemtjänsten har ett stort ansvar för att äldre får möjlighet att ha ett aktivt och meningsfullt liv är det inte ofta att sådana insatser söks, beviljas eller utförs.

Länsstyrelsen konstaterar också att utredningarna om den hjälpsökandes sociala situation ofta är mycket tunn i jämförelse med dem som gäller deras fysiska behov.

En förklaring till att få söker stöd är att de ofta inte riktigt vet vad de kan få för hjälp för olika aktiviteter och att de har rätt till insatser. Alla som borde ha kontaktpersoner som hjälpte till har det inte heller. Kommunen måste därför bli bättre på att både ordna kontaktpersoner och informera de hjälpsökande, slår länsstyrelsen fast.

Att beviljade insatser inte alltid utförs förklarar personalen med att tidsbrist gör att de prioriteras bort. Promenader och social samvaro i form av samtal i lugn och ro uteblir ofta eller blir förkortade.

- När vi besöker får vi vara sociala samtidigt som vi hjälper, var en kommentar.

De intervjuade cheferna pekade å sin sida på de ekonomiska problemen att få budgeten att gå ihop.

De uppgav också att sociala frågor inte är lika gripbara som de fysiska hos pensionärerna.

Länsstyrelsen understryker dock vikten av att de sociala behoven utreds och tillgodoses. De måste bli betraktade som viktiga.

KATARINA RUDBECK

Mer läsning

Annons