Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldreomsorgen blir allt bättre

Annons

Medias skildring av vården och omsorgen i dag gör att det är lätt att tänka att det var bättre förr. Men blickar vi bakåt i tiden kan vi ändå se att sjukvården och omsorgen har genomgått en revolutionerande utveckling de senaste årtiondena. I SVT:s dokumentär "Välfärdsmysteriet" som har sände för ett litet tag sedan undersökte välfärdssystemets utveckling och konstaterade hur resurserna har ökat och hur kvaliteten har förbättrats sedan 60-talet. Bakom utvecklingen ligger politiska beslut och en ihärdig strävan efter att göra förhållanden i omsorgen bättre och bättre.

I valmanifestet inför valet 2002 lovade vi socialdemokrater att under kommande valperiod arbeta för allas rätt till en trygg ålderdom och att "satsa mer på de äldre. I budget för 2005 finns generella satsningar på kommuner och landsting. Syftet med denna satsning är att kommuner och landsting ska ha bra personalbemanning inom äldreomsorgen och vården.

Vi socialdemokrater ökar nu resurserna för att möjliggöra kvalitetshöjande satsningar inom äldreomsorgen. Personalen är vårdens främsta resurs och kvalitetssatsningen inriktas på kompetensutveckling. Det kan handla om kunskap om till exempel demenssjukdomar, palliativ vård, om hur man på ett bra sätt samverkar med anhörigvårdarna, matsituationen, näringslära och sambandet mellan mat, näring och mediciner. Det kan handla om kunskap om mediciners verkan och biverkan när allt fler blir sjukare och äter många olika preparat. Det kan handla om benskörhet. Det kan handla om kunskaper om hur man arbetar i någons hem och vilka särskilda krav det ställer.

I Ludvika kommun satsar vi resurser på kompetensutveckling av personal inom äldreomsorgen och målsättningen är också att alla som arbetar inom särskilda boenden ska ha minst undersköterskekompetens. Kommunen satsar också på utveckling av arbetsmetoder och vårdideologi. Det är också viktigt att personalen får möjlighet att använda hjärtat och hjärnan i sitt arbete.

Vi socialdemokrater anser att vården och omsorgen ska genomsyras av grundtanken att de äldre har förmågan att själva välja hur de vill leva sitt liv med rätt till biståndsbedömning utifrån individuella behov. Genom att tillhandahålla väl utbyggd och organiserad hemtjänst, trygghetslarm samt färdtjänst vill vi underlätta för de äldre att bo kvar i eget boende. Det ska också finnas tillräckligt med institutionsplatser för dem som är i behov av sådana. Det ska finnas stöd och avlastning för närstående som vårdar äldre, så kallad anhörighetsvård. Den enskilde ska ha tillgång till boendeformer i kommunens alla församlingar.

I Sverige utgör andelen personer över 65 år 18 procent av befolkningen och i Ludvika kommun 22 procent, det vill säga betydligt högre än riksgenomsnittet. I denna åldersgrupp lider uppskattningsvis sju procent av demenssjukdom och behovet av särskilt boende för dementa kommer med stor sannolikhet av öka under de närmaste åren. Ett nytt demensboende har nu öppnats så att personer med demenshandikapp ska kunna få stöd i former som går utöver det som är möjligt att ge i ordinärt boende med hemtjänst och hemsjukvård. Ett mindre antal demenshandikappade bor nära varandra med vissa gemensamma lokaler och de har gemensamma aktiviteter och ett gemensamt hushåll.

De äldre ska ha rätt till en trygg och värdig vård och omsorg, personalen ska känna att det finns utvecklingsmöjligheter och att man har goda arbetsförhållanden. De anhöriga ska också känna sig trygga i vetskapen om att de nära och kära har det bra.

MARIA PETTERSSON

Mer läsning

Annons