Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldreboende avvecklas

Annons

Som ett led i arbetet med 2004 års budget har socialnämnden i samarbete med kommunstyrelsen beställt en genomlysning av kommunens särskilda boenden för äldre.

- Syftet är att utreda om vi jobbar optimalt, om vi har rätt struktur och om det behövs

några förändringar. Det handlar om kvalitet, men självklart också om kvantitet, om det är möjligt att sänka kostnaderna, förklarar kommunchefen.

KPMG har analyserat behovet av och kostnadsnivån för särskilda boenden i kommunen och gjort jämförelser med jämförbara kommuner.

De jämför kommunens olika boendeenheter, boendekvaliteten och kostnaderna per plats. Generellt är bemanningen förhållandevis låg och utredarna

beskriver personalen som lojal och engagerad.

Deras samlade intryck är att Gagnefs särskilda boendeformer kännetecknas av ett stort antal platser med låg boendekvalitet, där principen om fullvärdigt boende inte uppnås. De fastslår att det råder stora skillnader mellan de fullvärdiga bostäder som finns i Dala-Floda, Björbo och på Tjärnsjögården och de ålderdomshemsmiljöer som finns på Törnholn och Gagnefsgården.

Genomlysningen utmynnar i ett förslag om att Gagnef minskar antalet boendeplatser och i stället utvecklar kvarboendeprincipen, att den enskilde så långt det är möjligt bereds möjlighet att bo kvar hemma. Dessutom föreslås att hemtjänsten minskar andelen "insatser av servicekaraktär" och koncentrerar verksamheten mot mer vårdnadskrävande vårdtagare.

Konkret föreslår KPMG avveckling av Törnholns äldreboende (tio permanenta platser och en korttidsplats) samt 16 fasta platser plus två korttidsplatser vid Gagnefsgården. Dessutom föreslås att resterande 16 plus två platser vid Gagnefsgården samt de sex platserna vid gruppboendet i Dala-Floda flyttas till ett nytt äldreboende.

I ett alternativt förslag, som endast utgår från behovet av att minska kostnaderna, föreslås att enbart Törnholn och det intilliggande gruppboendet avvecklas. Förslaget motiveras med höga kostnader per plats och i Törnholn även en låg boendekvalitet. Om gruppboendet, där boendekvaliteten är hög, skulle behållas skulle kostnaderna stiga ytterligare om personalsamordningen med Törnholn upphör.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons