Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldre har långtråkigt

Annons

Äldre människor som inte kan ta sig ut på egen hand kommer sällan ut eftersom det inte finns tillräckligt med personal. Brist på stimulans och sysselsättning gör att en del boende känner att tiden går sakta, andra menar att de trivs - men bara för att de måste.

Kommunrevisionens granskning av Faluns särskilda boenden visar att bara en enhet har en fritidsledare. På de andra ställena blir det aktiviteter när någon besökare underhåller eller när personalen har tid.

Men det finns ljusglimtar i verksamheten också, visar rapporten. De flesta, både gamla och anhöriga, anser att deras boende erbjuder bra medicinsk hjälp. Revisionen vill dock uppmärksamma socialnämnden på att vårdbehovet kan komma att öka när boendena bara ska ta emot personer med demens, stora somatiska omvårdnadsbehov eller behov av korttidsvård.

Granskningen visar också att maten får godkänt. En del påpekar dock att det var bättre förr och att portionerna blivit mindre sedan omorganisationen för ett år sedan. Då beslutade kommunen att all mat inom särskilda boenden skulle lagas vid storköket i Haraldsbo. Revisionsrapporten visar att den beräknade besparingen i och med den nya kostorganisationen (5 miljoner kronor under det första året) inte uppnåtts.

Målen har heller inte uppnåtts när det gäller införandet av en ny organisation inom omsorgsavdelningen 2001. Förändringarna har ännu inte medfört att budget och kostnader kommit i balans.

Falu kommun har dragit ned antalet platser på sina äldreboenden i snabbare takt än beräknat. Vid årsskiftet kommer de att ha minskat med cirka 200 från år 2000. För att en så stor neddragning ska kunna genomföras krävs att alla befintliga resurser utnyttjas på ett effektivt sätt, menar revisionen.

Förändringarna innebär också att information och kommunikation inom förvaltningen och till brukare och anhöriga måste ges en mycket högre prioritet än i dag.

Personalens kompetens tas inte alltid till vara, många jobbar med annat än de är utbildade för. Det saknas fastställda rutiner för sjukskrivning, hur och när vikarier ska anlitas samt vem som har ansvaret för att kalla in ersättare.

I rapporten pekar man också på brister i uppföljning och utvärdering av mål för verksamheten. Det finns brister i upprättande och uppföljning av vård- och omsorgsplaner och det saknas ett övergripande kvalitetssystem.

Personaltätheten varierar, för de flesta gäller 0,69 personal per boende, vilket är en minskning. Vid ett par enheter har man arbetat fram en konsekvensbeskrivning om det blir personalneddragningar. De visar att det finns risk för försenade måltider, ökad stress för boende som behöver hjälp vid måltider och sämre möjlighet att upprätthålla en god hygien. För personalen finns risk för större otrygghet och mer ensamarbete.

MARIA BIAMONT

Mer läsning

Annons