Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldre drabbas av tvist mellan vårdinstanser

Annons

Fem domar har avgjorts i länsrätten, eftersom vård- och omsorgsnämnden i Ludvika kommun har avslagit deras ansökan om att få hjälp med vård, exempelvis att ta ögondroppar.

Nämnden ansåg att eftersom sökandena själva inte kan ansvara för att dropparna tas, kan det inte klassas som egenvård.

Men länsrätten konstaterar att kommunen har det yttersta ansvaret för dem som vistas i kommunen. Oklarheter får inte leda till att en hjälpbehövande inte får hjälp, heter det i en av domarna.

Annika Lindell, ställföreträdande närsjukvårdschef i Ludvika, pekar på 90-talets så kallade ädelöverenskommelse.

- Den gick ut på att en del uppgifter som landstinget hade övergick till kommunen. Men i vissa fall är det svårt att veta var gränsen går och då kan vi bli oense.

Hon understryker dock att landstinget ofta fortsätter hjälpa enskilda tills en sådan tvistefråga är löst. Någon fara för att en person ska bli utan sin medicin föreligger alltså inte.

Nils Nyström, chef på vård- och omsorgsförvaltningen, anser fortfarande att sjukvården ska utföra den här vården.

- Vi har inte kommit överens. Landstinget har sagt att de har upphört med hjälpen. Först har de hand om det, sedan kommer de på att de inte vill göra det.

Socialstyrelsen prövar också ärendena och nämnden väntar på deras beslut.

Nils Nyström säger att de som söker hjälp inte ska behöva tycka att processen är krånglig.

- Men i de här fallen fanns ingen annan utväg och då har de sökande fått denna olägenhet. Vi har sagt åt dem att överklaga.

Länsstyrelsen följer alltid upp sådana här domar. Tre kom in i april, två i juni. Erika Barreby på länsstyrelsen säger att hon inte har sett sådana domar i andra kommuner.

- Som gammal ska man inte behöva gå till domstol med det här.

Länsstyrelsen kan som tillsynsmyndighet granska sådana tvister.

- Om det fortsätter komma domar, då får vi göra en annan insats.

ANDREAS EMANUELSSON

Mer läsning

Annons