Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Aktivitetshallen klar 2006?

Annons

För snart två år sedan presenterades det första utkastet till att bygga en aktivitetshall i Söderbärke.

Bakom planerna fanns det flera olika skäl, dels handlade det om att det fanns ett behov av en hall i Söderbärke och dels handlade det om att skolan i Söderbärke skulle utvecklas till en högstadieskola och då skulle gymnastiksalen försvinna.

Första planen som presenterades hade Bärkevallen som förslag för bygget. Med tiden visade det sig inte vara alldeles lyckat och det tänkta bygget flyttades till åkern i anslutning till det tidigare dementboendet Brustorpet.

Men även där var det inte riktigt lyckat. Bland annat fick kommunen ökat behov av barn-omsorgsplatser och för det ändamålet visade sig Brustorpet vara mycket lämpligt.

Under sommaren dök ett tredje alternativ till byggplats upp och det var att bygga intill Folkets hus.

Fördelarna med den platsen framhålls som flera. Det handlar bland annat om närheten till fjärrvärme, möjligheter att utnyttja de befintliga lokaler som finns, plats för en ny fotbollsplan och det finns dessutom mark för att anlägga en camping.

Ett argument som lyfts fram flera gånger är att med en etablering vid Folkets hus skulle det finnas möjligheter att lyfta fram parken.

-Samlar vi allt vid parken och Folkets hus får vi en helhet där de olika sakerna kompletterar var-andra, framhöll kommunalrådet Leif Nilsson, vid mötet.

Han poängterade att detta skulle också vara ett sätt för kommunen att stödja parken, som har en mycket dålig ekonomi för närvarande.

Gruppen som ansvarar för projektet att bygga en aktivitetshall har under hösten varit ner till Elmeboda och tittat på ett liknande projekt. Där har byborna i egen regi med stöd av kommunen byggt en aktivitetshall.

Leif Nilsson, som var med på studiebesöket, konstaterar att det var ett mycket imponerande bygge.

- Det jag saknade var en plan för hur det skulle drivas efter att bygget var avslutat och på den punkten måste det vara klart i Söderbärke innan bygget påbörjas.

Han har en idé om hur det ska gå till och det är att det bildas någon form av organisation som får huvudansvaret.

-Hur det ska gå till vet jag inte, men alla som på något sätt har ett intresse av hallen ska ingå.

I de första planerna har det funnits tankar på att ha en konferensdel och restaurang i hallen. Men nu är förslaget att den ska kopplas samman med Folkets hus och de lokalerna ska kunna utnyttjas för den typen av verksamhet.

Detta skulle lösas genom att den tidigare fritidsgården rivs och hallen byggs på den platsen. Mellan Folkets hus och hallen skulle det byggas en kulvert.

I de övergripande planerna finns det även med en camping. De planer som finns för närvarande pekar mot cirka 50 platser för husvagnar och husbilar.

Men det påpekas att detta ännu är på planeringsstadiet.

I utkastet till placering av de olika byggnaderna och fotbollsplanen finns det även med en boulebana och en tennisplan.

Leif Nilsson poängterade att det finns två avgörande faktorer till hur mycket det blir i slutändan, det ena är är hur kommunens ekonomi utvecklas och det andra är hur mycket Söderbärkeborna själva är beredda att hjälpa till med.

Målsättningen är dock att anläggningen ska stå klar sommaren 2006 och skälet till det är att då börjar den första nionde klassen på Kyrkskolan.

Några negativa reaktioner kom inte upp på mötet. Det befarades att de som bor intill parken skulle ha synpunkter, bland annat när det handlar om trafiken. Men i planerna finns det en ny väg till området och på det viset skulle eventuella störningar minimeras.

SVEN THOMSEN

Mer läsning

Annons