Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Advokat prickad

Annons

Borlängeadvokaten tog fem år på sig för att slutföra en dödsboutredning, och begärde dessutom oskäligt mycket betalt.

Nu prickas han av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Advokaten förordnades till boutredningsman i slutet av 1997. Han förrättade arvskifte i mars 2000 och ville då ha 252 000 kronor i arvode.

Enligt anmälan ägnade advokaten både orimlig tid åt utredningen och tog oskäligt mycket betalt.

När anmälarna tog upp saken med advokaten inleddes en omförhandling av arvodets storlek. I slutet av 2001 kom de överens om ett lägre arvode, 127 000 kronor.

Enligt anmälan vägrade dock advokaten under hela vintern och våren att underteckna uppgörelsen, med motiveringen att han inte hade "bestämt sig" om förlikningen.

Först i oktober 2002 fick dödsboets andelsägare sina pengar. Det tog alltså advokaten fem år att slutföra sina uppdrag.

Advokaten menar dock att han utfört sina uppdrag i enlighet med god advokatsed. Han påpekar att av de övriga dödsbodelägarna har inga anmärkningar riktats mot honom.

Vidare pekar advokaten på att det när det gäller bouppteckningen var en mängd åtgärder som behövde vidtas, särskilt med tanke på mängden dödsbodelägare. Han menar också att den arbetstid som hans sekreterare lägger ned ska debiteras. Med tanke på detta menar advokaten att hans arvode var skäligt.

Disciplinnämnden anser dock att det framgår att advokaten dels har dröjt med att slutföra boutredningen och underteckna förlikningsförslaget, dels i det ursprungliga arvodet tagit oskäligt mycket betalt. Nämnden tilldelar därför advokaten en erinran.

MATEJ SLAVIK

Mer läsning

Annons