Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Advokat granskad

Annons

- Jag kan bekräfta att vi på eget initiativ initierat ett nytt ärende angående den här advokaten.

Det säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, Stockholm.

Det nya fallet, som kan resultera i ännu en prickning, gäller att Ludvikaadvokaten av Falu tingsrätt dömts att betala ett skadestånd på 25 000 kronor till en klient.

Klienten hade anlitat advokaten för att bevaka sina intressen gentemot två försäkringsbolag. Advokaten företrädde mannen i sex år och erkände för Falu tingsrätt att klienten fått veta att han vunnit i domstol. Men det var lögn.

Tingsrätten fann advokatens beteende "anmärkningsvärt" och påminde i sammanhanget om god advokatsed. En advokats främsta plikt är att efter bästa förmåga tillvarata klientens intressen.

- Nu kommer advokaten att få yttra sig. Därefter ska frågan upp i vår styrelse med 20 medlemmar som avgör om fallet går vidare till vår disciplinnämnd för utredning.

- I nämnden sitter åtta advokater och tre personer utsedda av regeringen, vilka företräder allmänheten, uppger Anne Ramberg.

Fallet som avgjordes den 6 mars handlar om att advokaten på hösten 2000 utsågs till bodelningsförrättare. Makarna kunde inte enas om bodelningen och det blev nödvändigt med ett tvångsskifte.

- Advokaten har vid olika tillfällen lämnat besked om när detta tvångsskifte skulle vara klart men har inte hållit vad som lovats, konstaterar Advokatsamfundets disciplinnämnd i beslutet.

Advokaten har medgett att de tider som utfästs inte hållits. Anledningen var att advokaten missbedömt sina möjligheter.

- Advokaten har i ingiven förklaring sagt att arbetsbördan hade ökat beroende på en ökning av antalet uppdrag och på att Ludvika tingsrätt uppgått i Falu tingsrätt, vilket medfört ökad restid, noterar disciplinnämnden i beslutet.

Nämnden kom fram till att advokaten "avsevärt dröjt med att slutföra sitt uppdrag". Härigenom har vederbörande åsidosatt sina plikter som advokat, anser nämnden.

- På grund härav tilldelar nämnden advokaten en erinran, heter det i beslutet.

Erinran är den lindrigaste formen av disciplinpåföljd för advokater som samfundet anser har misskött sig på något sätt (se faktaruta).

- Jag hann helt enkelt inte med, säger advokaten till NLT på tisdagen. Jag borde ha hunnit med, det tycker man väl alltid i efterhand.

Vad gäller det fall som nu utreds så uppger advokaten att frågan togs upp av samfundet redan i början av året.

- Då blev det inget av det, säger advokaten som inte vet varför ärendet på nytt tagits upp i Advokatsamfundet.

Ludvikabon har verkat som advokat sedan 1981. Sedan dess har sju ärenden om advokaten noterats hos Advokatsamfundet.

1992 tilldelades advokaten en varning och så den 6 mars i år en erinran. Fem utredningar har inte lett till någon disciplinpåföljd.

Sju fall under 22 år som advokat är väl ganska lite?

- Ja, det är min spontana känsla men jag kan inte bedöma det riktigt, svarar Ludvikaadvokaten.

Mer läsning

Annons