Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

95 jobb hotade inom äldreomsorgen

Annons

Förslaget innebär att den totala personalstyrkan ska minskas med nästan sex procent. En förändring som påverkar både administrationen och de som arbetar på golvet ute i verksamheten:

4 En fjärdedel av alla sjuksköterskor försvinner.

4 En fjärdedel av de anställda inom omsorgens administration och ledningsorganisation försvinner.

4 8,5 enhetschefer ska bort.

4 63 heltidsarbetande undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter ska bort, över hälften av dessa genom att minska behoven av vikarier i verksamheten.

I den konsekvensanalys som följer med förslaget varnar man för att förändringen kan leda till för stor arbetsbörda för vissa anställda och att det under en övergångsperiod kan saknas resurser på vissa ställen.

Varför vill socialförvaltningen minska antalet heltidsanställda med 95 per år?

- Falu kommun lånar i dag pengar till sin driftsekonomin. Vi har ett ansvar för de personer som behöver våra tjänster och vårt stöd, och vi har ett ansvar mot skattebetalarna, säger Ulf Johansson, socialchef:

- Vi har ett åtagande och ett ansvar att ta ner kostnaderna och utföra våra tjänster på ett enklare och billigare sätt. Det kan vi inte göra genom att folk springer fortare utan vi måste hitta de enklare sätten.

- Hemtjänsten är ett enklare sätt än servicehus där vi har stora kostnader i lokaler och kostnader för att sköta lokalerna.

Hur ska antalet vikarier kunna minskas när antalet sjukskrivningsdagar förra året var nästa 50 per person och år?

- Det ser lite bättre ut i år, men vi har i dag 100 årsarbetare på grund av sjukdomsfall. Det vi vill är att förstärka grundorganisationen så att vi blir mindre känsliga.

- Vi håller på med massor av olika saker för att skapa hälsosammare arbetsplatser, vi har projekt med årsarbetstid för att höja tjänstgöringsgraden och sysslar med olika typer av kompetensutveckling.

Hur är det tänkt att en bantad organisation, och då tänker jag både på antalet äldreomsorgsplatser och personalminskningen, ska möta framtidens äldreomsorgsbehov då antalet äldre som är över 80 år ökar?

- Det som sker nu är inte så dramatiskt. Vi kommer att behöva fler personaltimmar inom hemtjänsten framöver, men i och med den omvandling som vi är mitt upp i ökar vi i realiteten antalet platser för dem med demens och högt omvårdnadsbehov.

- Det som sker nu är att vi i mindre utsträckning än tidigare kommer att, till exempel, kunna svara upp mot myndighetskrav på att genomföra utredningar. Administrationen krymper och de kvarvarande kan inte fördubbla sin arbetsinsats.

Vilka konsekvenser får det i verksamheten att det blir färre vårdbiträden, sjuksköterskor och chefer?

- Att det blir färre vårdbiträden, sjuksköterskor och enhetschefer är knutna till avvecklingen av de särskilda boendena, att vi tar bort sex servicehus, det är en konsekvens knutet till förändringen i den organisationen.

Hur ska neddragningarna genomföras?

- Vi rekryterar lågt räknat 200 medarbetare per år. I första ledet kommer det att bli färre vikarier och enligt den bedömning jag gör i dag kommer ingen fast anställd personal inom Kommunals avtalsområdet att behöva varslas.

- När det gäller sjuksköterskor och enhetschefer kan det i eventuellt bli tal om någon komplettering med avtalspension.

ANN-SOFIE MASTH

Mer läsning

Annons