Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

85-åringarna på väg att bli 400 procent fler

Annons

Det var vid ett seminarium om IT-stöd för äldre och funktionshindrade som Claes Herlitz redogjorde för den demografiska befolkningsutvecklingen i länet.

Den visade bland annat att antalet personer äldre än 65 år beräknas öka med 50 procent under perioden 1975 till 2030. När det gäller antalet personer äldre än 85 år så pekar kurvan spikrakt uppåt, ökningen under samma period beräknas där bli upp emot 400 procent.

- Och det under en period då antalet personer i arbetslivet samtidigt sjunker kraftigt. Detta är ett av de största problemen Sverige har framför sig, konstaterade Claes Herlitz.

Detta innebär också att antalet personer med åkommor i rör- elseapparaten, cirkulationsrubbningar och försämrad sinnes-uppfatning ökar. Något som i sin tur ställer krav på fler och bättre hjälpmedel. Inte minst sådana som underlättar resor och transporter.

På den punkten kan IT vara en viktig lösning. För närvarande pågår mängder av olika forskningsprojekt som syftar till att underlätta mobiliteten för såväl äldre som andra funktionshindrade.

I Göteborg driver Vägverket ett projekt tillsammans med hemtjänsten för att med teknikens hjälp optimera hemtjänsten persontransporter. IT-baserade guidningssystem för synskadade är ett annat exempel och digitala modeller av kommuners gång- och cykelvägnät för att underlätta funktionshindrades reseplanering är ett tredje.

Behovet av den här typen av hjälpmedel ökar ständigt och att de lösningar man i dag tittar på är IT-baserade och högteknologiska samtidigt som de vänder sig till äldre människor ser Claes Herlitz inte som något problem.

- Framtidens äldre är ju de som i dag i de flesta fall redan är vana datoranvändare, så det lär inte bli något bekymmer.

Vid Högskolan Dalarna finns i dag också ett projekt, IMABITS, som delvis är inriktat just på att underlätta äldre och funktionshindrades mobilitet. Den delen av projektet är dock inte slutfört, men man jobbar nu för att ta reda på vilken information som behövs, hur den ska lagras och hur den ska göras tillgänglig för de framtida användarna.

OLOF SCHÄÄF

Mer läsning

Annons