Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

85 000 lån vid biblioteken

Annons

Fjolåret var i en del avseenden ett problemår för Gagnefs Folkbibliotek.

Under en stor del av året var anställda sjuka och vikariebrist gjorde det nödvändigt med inskränkningar i öppethållandet.

- Som mest hade vi tre av våra sju biblioteksanställda sjukskrivna, vilket påverkade verksamheten under i stort sett första halvåret, förklarar förste biblio-

tekarien.

Naturligtvis påverkades utlåningen. I Aktivitetshuset i Gagnef, den filial som drabbades hårdast av vikariebristen, minskade utlåningen till barn med 16 procent och utlåningen till vuxna med sju procent. Sammantaget minskade lånen i "Kyrkbyfilialen" med 13 procent.

Även filialerna i Mockfjärd och Björbo har minussiffror. Ändå har utlåningen totalt ökat med 1,5 procent. Om man tar befolkningsminskningen i beaktande har lånen ökat med 1,9 procent.

Filialen i Dala-Floda, som också drabbats av minskat öppethållande, har ökat utlåningen med fyra procent, men den stora ökningen svarar huvudbiblioteket i Djurås för. Här har det skett nära 22 000 lån till barn och 19 000 lån till vuxna, en ökning med sju respektive åtta procent.

- Totalt hade vi 8,56 lån per kommuninvånare. Främst är det utlåningen av av-media, audivisuella hjälpmedel och media som cd-skivor, videokassetter, daisy (cd-böcker för funktionshindrade) och vanliga cd-böcker, som har ökat, berättar Armi Näre-Bengtsson.

Djuråsbiblioteket noterade 40 988 lån, Mockfjärdsbiblioteket 19 260, Dala-Flodabiblioteket 9 536, Gagnefs Kyrkbybiblioteket 9 120 och Björbobiblioteket 6 783 lån. Antalet lån till barn uppgick till drygt 45 000 och antalet vuxenlån till ungefär 40 500. De vuxna låntagarna lånade bland annat 19 000 fackböcker och 14 000 skönlitterära böcker.

Gagnefs Folkbibliotek förfogar över närmare 100 000 volymer, de audivisuella hjälpmedlen inräknade.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons