Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

44 års verksamhet fick sin final i Idre-Särna

Annons

Det var för åtta år sedan som Särna-Idre besparingsskog begärde förrättningen och efter 26 sammanträden var det så dags för den sista förrättningen i Dalarna, det med sammanträdet i Idre.

Lantmäteriets arbete med äganderättsutredningen har endast lett fram till fem överklaganden.

- Det är förvånansvärt få med tanke på alla berörda markägare, förklarade Mats Backman.

När äganderättsutredningen avslutades i Idre, så klubbades raskt en rad beslut. En del mark-ägares anspråk avslogs medan andra fick igenom hela eller delar av sina anspråk.

- Den nu genomförda förrättningen kommer att göra det smidigare och billigare med kommande lantmäteriförrättningar. Nu finns ett bra underlag att jobba från, förklarade Mats Backman.

Tidigare rådde en hel del oklarheter vad gäller gränser och äganderätter - efter arvsskiften, laga skiften, avstyckningar och allt annat som skett sedan storskiftet på 1800-talet.

Det omfattande utredningsmaterialet kommer nu att arkiveras i Besparingsskogens nya arkiv i Särna.

- Om inget förrättningsbeslut överklagas, så bör förrättningen kunna registreras i fastighetsregistret under våren, förklarade Mats Backman.

Därmed avslutade han en för Särna-Idre åtta år lång process. En process som i Dalarna pågått i 44 år och nu äntligen avslutats.

NISSE SCHMIDT

Mer läsning

Annons