Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

400 kilo per person

Annons

Satsningen på sopsortering och på en återvinningscentral i Täktberget i Djurås och en filial i Dala-Floda har fallit mycket väl ut.

- Vi har höjt sorteringsgraden högst väsentligt och håller nere kostnaderna, säger Anders Ernfridsson.

Vid återvinningscentralen och filialen får hushållen - mot en årlig grundavgift - lämna grovavfall. Företagen får däremot betala en avgift per lämningstillfälle och efter mängden avfall.

Under fjolåret uppgick grovavfallsmängderna till 191 ton sorterad deponi, 592 ton brännbart avfall, 486 ton träavfall, 72 ton trädgårdsavfall, elva ton däck, 359 ton skrot och tre ton osorterat avfall.

Totalt gör det 1 715 ton avfall.

Till det kommer det hushållsavfall och den kompost som lämnas via hushållens egna soptunnor. Den mängden uppgår till i runda tal 1 400 ton, fördelat på 760 ton brännbart och 640 ton kompost.

- Det innebär att kommunens invånare producerar ungefär 3 000 ton sopor per år. Lägger man till förpackningar, kylar, frysar och elavfall, som värmepannor, ökar sopberget med drygt 1 000 ton, vilket innebär att den totala mängden per person blir drygt 400 kilo. Det kan tyckas vara mycket, men genom sopsorteringen försöker vi att minska sopberget och sopornas miljöpåverkan, säger Anders Ernfridsson.

Kretsloppschefen berömmer invånarna för en ansvarsmedveten sopsortering och -hantering.

- Under de första åren hade vi en hel del problem med att sopor slängdes i fel behållare. Genom organisationsförändringar och upplysning har vi kommit tillrätta med det och i dag fungerar det mesta på ett bra sätt, säger han.

Nyligen utökades också öppethållandet vid återvinningscentralen. Det skedde efter önskemål från invånarna.

Till de positiva nyheterna hör också att Gagnefsborna är bäst av invånarna i totalt 80 kommuner när det gäller att lämna tillbaka laddningsbara produkter och farligt avfall.

KENT OLSSON

Mer läsning

Annons