Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

3G-mast i Söderbärke trots massiva protester

Annons

Därmed tvingas också drygt 400 personer, däribland fem fastighetsägare i grannskapet, konstatera att deras protester inte kunde hindra det avgörande klubbslaget.

- Chansen finns ju att överklaga vårt beslut till länsstyrelsen, säger Sven Andersson med adress i första hand till den handfull fastighetsägare som yttrat sig skriftligen.

Den enda trösten för den nybildade gruppen, Protestgruppen mot 3G i Söderbärke, är att miljöskyddet säger sig ta deras synpunkter "på allvar".

Det är dock ord som inte påverkar ärendets gång. Sven Andersson förklarar att i den här typen av sammanhang kan myndigheten enbart ta ställning till själva bygglovet.

- Det enda som egentligen kan påverka vårt ställningstagande är om en mast kan anses störa landskapsbilden.

I det här faller tycker således miljö- och byggnämnden inte att den tilltänkta placeringen på området strax väster om riksväg 66, mellan Bergslagsstål och järnvägsstationen, är störande.

Av rakt motsatt uppfattning är de enskilda fastighetsägarna. Dessa befarar bland annat att fastighetsvärdena sjunker. I ett fall talas också om att den enda fria yta som i dag ger distans till industriområdet blir bebyggd.

En av de kritiska fastighetsägarna upplever även oro för strålningen.

Vad gäller de totalt 402 namnunderskrifter som lämnats till miljöskyddet reser den bifogade skrivelsen frågan: "Varför förbises lagen om försiktighetsprincipen i svensk miljöbalk vad gäller 3G?".

Sven Andersson anser visserligen att frågeställningen har sitt berättigande.

- Men, menar han, det finns väl egentligen ingenting som i så fall är garanterat ofarligt.

Den lokala miljömyndigheten har sedan tidigare valt att instämma med den rådande uppfattningen hos exempelvis Statens Strålskyddsinstitut som gör gällande att basstationer för mobiltelefoni inte innebär någon risk för strålningsskador.

Nämnas kan att det redan finns uppmonterad 3G-teknik i kommunen. Sven Andersson är osäker på om dessa redan är i bruk.

- Men det finns en mast på Morgårdshammars industriområde, på kommunägd mark.

- Och sedan finns det en antenn på Kommunhuset.

I Söderbärke var det från början tänkt med en placering av 3G-utrustning på vattentornet. Men energibolaget Seab sa nej eftersom man var orolig för störningar på utrustning som redan finns på tornet.

HARRI KRIIKKULA

Mer läsning

Annons