Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

30 elever miste bidrag

Annons

Under läsåret 2002/2003 fick 36 elever på Lugnetgymnasiet sitt studiebidrag på 950 kronor indraget under en eller flera månader på grund av skolk. Året därpå drabbades 17 elever.

Skolkar era elever mindre i dag jämfört med tidigare år?

- Nej, det kan jag inte se. Däremot har CSN skärpt sina anvisningar till oss, så vi jobbar mer intensivt med elever som skolkar. Vi ska ha rett ut orsakerna bakom frånvaron ordentligt innan vi rapporterar till CSN, säger Anna-Lena Johnson, rektor vid Lugnetgymnasiet.

Det är Centrala studiestödsnämnden, CSN, som betalar ut studiebidraget. Om en elev har varit borta mycket från undervisningen utan att ha giltiga skäl rapporterar skolorna detta till CSN, som därefter tar beslut om huruvida bidraget ska dras in eller inte.

Överklagandenämnden för stu- diestöd, ÖKS, är den myndighet som elever och föräldrar kan vända sig till för att överklaga CSN:s beslut. ÖKS har tidigare varit kritisk mot CSN:s rutiner.

- Det gick för slarvigt till. Ingen utredning eller kontroll gjordes av vad som egentligen hade hänt, utan skolorna har rapporterat in till CSN som har dragit in stödet utan prövning, säger Hans Strandell som är direktör vid ÖKS.

- Vissa skolor har rapporterat in elever som bara haft några timmars frånvaro från exempelvis gymnastiken. Det har varit extremt godtyckligt och möjligheten att dra in studiebidraget har använts som en disciplinär åtgärd, säger Strandell.

En sådan åtgärd kan få ekonomiska konsekvenser för elevens familj. CSN meddelar nämligen försäkringskassan att utbetalningarna av studiebidrag har stoppats, vilket kan innebära att eleven inte räknas med i underlaget för antalet barn i familjen vid beräkning av bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Eventuell barnpension och förlängt underhållsstöd kan också dras in.

Inför läsåret 2003-2004 skickade CSN ut ett brev till landets gymnasieskolor. I brevet redogjordes för nya rutiner som skulle tillämpas från och med höstterminen 2003. Om en elevs frånvaro understiger 20 procent ska skolorna inte rapportera till CSN. Dessutom vill CSN numera att skolorna skickar in det underlag som ligger till grund för rapporten.

CHRISTIAN FERRERA

Mer läsning

Annons