Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

289 svarade på "Handla-enkäten"

Annons

Som tidningen tidigare utförligt redogjort är projektarbetet fokuserat på kommundelen från Gran-gärdebygden i öster till Fredriksberg och Tyforstrakten vid gränsen till Värmland.

När enkäten inleddes i september månad var det med målsättningen att bland annat få en uppfattning om vad allmänheten tycker om lanthandeln och om rådande köpvanor. Detta med det det yttersta syftet att trygga den förhållandevis ringa handel som fortfarande finns kvar men som i förekommande fall sägs gå runt med mycket små marginaler.

Under cirka fyra månader har enkät-blad funnits lätt tillgängliga på strategiska platser i projektområdet med lådor att lägga svaren i. Mot den bakgrunden kan knappa 300 svar förefalla vara i minsta laget.

- Man tycker ju att fler borde ha kunnat vara med. Men jag har nu förstått att det är ganska svårt att få folk att svara på enkäter även om de inte behöver sätta ut sina namn, säger projektledaren Susanne Andersson i Fredriksberg.

- Men vi har i alla fall fått in en hel del synpunkter och de kommer vi att ha glädje av när vi nu går vidare, fortsätter hon och ser fram mot arbetet med att sammanställa resultatet.

Redan nu kan konstateras att många uppskattar sin lanthandel och tycker det är bra att ha den servicen i den trakt där man bor.

Personalen får mycket beröm för att den är trevlig och tillmötes-gående.

När Andersson botaniserar bland svaren kan hon också se hur lanthandeln även tillmäts en stor social betydelse för folk ute i glesbygden.

- Jag tycker det är kul att man också ser till den sociala biten, den är det många som lyfter fram i enkäterna. Det är lite speciellt med lanthandeln, butiken är samtidigt en mötesplats, en träffpunkt i bygden.

Redovisningen av enkäten äger rum i samband med en träff på gamla Gästis i Grangärde den 17 januari där även de berörda lanthandlarna inbjuds att delta.

FREDDY NYLUND

Mer läsning

Annons