Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

20 miljoner till Ore älv

Annons

Företaget har nyligen avslutat motsvarande arbeten vid Vässinkoskidammen, längre norrut efter Ore älv. Och det elektriska arbetet har redan slutförts för att förbättra driftssäkerheten vid det ställverk som ligger bredvid kraftverket i Furudal.

De inkommande 50 kilovoltsledningarna, från kraftverken i Vässinkoski och Noppikoski, har separerats från den ledning som kommer från Furudals kraftverk. Tidigare har alla tre ledningarna varit hopkopplade.

Om 50 kilovoltsbrytaren tidigare brutit på grund av fel så har den helt slagit ut strömförsörjningen från samtliga kraftverk, berättar Peter Altzar som är områdeschef på Fortum generation. Efter ombyggnaden påverkar exempelvis ett fel i Furudals kraftverk inte elförsörjningen från de övriga två kraftverken. Investeringen i ställverket uppgår till mellan en och två miljoner kronor.

Arbetet har pågått under ett antal veckor och en personalstyrka på mellan fyra och sex man har arbetat med ombyggnaden. De sista arbetena kommer att göras vid ställverket så snart snön har gått bort.

Under nästa år beräknar Peter Altzar att även arbetet med att förbättra dammsäkerheten, vid dammarna i Tranubäcksån och vid Furudals bruk, ska vara igång.

Jobbet beräknas utföras under år 2007 och år 2008 och det ska vara helt klart under år 2008, säger han.

Det handlar bland annat om att förbättra vattenutsläppsmöjligheterna genom dammen i Furudals bruk, samt att höja dammkrönen både på den dammen och på den stora jorddammen i Tranubäcksån.

Det är inte bestämt än hur stor höjningen blir, men uppskattningsvis rör det sig om cirka 8-9 decimeter, säger han och förklarar att dammarna då ska klara det extremflöde av vatten som statistiskt sett kan uppkomma en gång under en 10 000 års period.

Efter ombyggnaden ska dammen vid Furudals bruk klara av att tappa 540 kubikmeter vatten per sekund.

Vid dammraset i Noppikoski 1985 så klarade dammen en avtappning på cirka 350 kubikmeter per sekund.

Peter Altzar uppskattar att dessa arbeten kommer att kosta mellan 15 och 20 miljoner kronor. Men han säger att företaget ännu inte gjort några detaljerade kostnadsberäkningar. Konsultutredningar och ett omfattande förberedelsearbete är dock redan gjort.

Nu kommer företaget att invänta utfallet på den ansökan, om de planerade arbetena, som inom kort lämnas in till miljödomstolen.

Investeringarna är en följd av de strängare kraven på dammsäkerhet, krav som branschen självt satt upp. Alla företag som är anslutna till bransch- och intresseorganisationen Svensk energi har förbundit sig att följa dessa krav.

Fotnot: Svensk energi är en bransch- och intresseorganisation för landets elförsörjningsföretag. Organisationen bildades vid årsskiftet 2001.

GÖRAN PERSSON

Mer läsning

Annons