Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

13 år sedan ansökan

Annons

Häromdagen fick Anders Gottberg, antikvarie vid länsstyrelsen, brev från Grangärde Hembygdsförening.

- De ska väl skälla på mig för att ingenting har hänt, sade Gottberg när NLT ringde och frågade om brevets innehåll.

Men så illa var det inte, kunde antikvarien konstatera efter att ha öppnat och läst brevet.

Föreningens ordförande Anna-Maria Andersson skriver i hövlig ton att föreningen vill "förnya ansökan" avseende Sockenstugan.

Det är en vacker och välbevarad byggnad som minner om den epok när kyrkbyn och Sockenstugan var bygdens administrativa centrum, skriver Anna-Karin Andersson.

När kommer ni att utreda om Sockenstugan ska byggnadsminnesförklaras?

- Jag vet inte, svarar Anders Gottberg.

Av de åtta byggnader som nämndes i ansökan från 1991 så har länsstyrelsen hittills granskat tre stycken; Sjömagasinet, Widichssonska huset och Olaussonska gården.

- Två av dem är ganska ombyggda och där är vi tveksamma till att byggnadsminnesförklara. Men Sjömagasinet är intressant, förklarar antikvarie Gottberg.

Förutom Sockenstugan återstår att utreda bland annat huset där Handelsbanken ligger, prostgården och "sjömagasin nummer 2".

13 år har gått. Varför är ni inte klara med utredningen?

Anders Gottberg suckar och svarar att man är överhopade med arbete på hans avdelning.

- Vi är tre stycken som jobbar här och enbart när det gäller ansökningar om byggnadsminnesförklaringar har vi ett 60-tal ärenden inne. Grangärdeärendet är gammalt men det finns nog vissa som är ännu äldre.

- I våra uppgifter ingår mycket mera än att titta på byggnadsminnesförklaringar. Till exempel fornlämningsärenden, kyrkoärenden och byggnadsvård. Och så ska vi utreda kulturmiljöaspekter i samband med exploateringsärenden (byggen av olika slag) samt att vi har en del andra projekt på vår lott.

Anders Gottberg vill ha sagt att utredningar kring byggnadsminnesförklaringar inte är gjorda på en kafferast eller ens en arbetsmånad.

- Lagen kräver ett ganska stort mått av utredningsinsatser. Det ska upprättas byggnadsritningar och göras en kulturhistorisk värdering, det ska göras en genomgång av byggnadstekniken och byggnadens användning och sociala historia. Ofta är det så att byggnadsminnesärenden inte kan betraktas som akuta och därför hamnar de i vår ärendebank.

Antikvarie Gottberg har viss förståelse för att tålamodet börjar tryta hos medlemmarna i Grangärde Hembygdsförening. Han vill därför passa på att ge dem ett råd i all välmening:

- Ett sätt är att de vänder sig till kommunen och ber den upprätta områdesbestämmelser eller skyddsbestämmelser i detaljplanen för respektive område.

- Kommunen har möjlighet att i detaljplaner införa bestämmelser om till exempel rivningsförbud och ombyggnadsförbud.

- Vad beträffar Sockenstugan så är det ganska lätt för kommunen att upprätta skyddsbestämmelser eftersom kommunen är ägare till fastigheten.

- Generellt borde kommunerna utnyttja dessa möjligheter bättre. I landet finns det ju hundratusentals byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla, tycker Anders Gottberg.

TORBJÖRN GRANLING

Mer läsning

Annons