Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

0-visionen ännu lång väg kvar

Annons

I statistiken är Dalarna överrepresenterat när det gäller singelolyckor. Här är 39 procent av dödsolyckorna singelolyckor, att jämföra med 29 procent i landet som helhet.

Falun är den kommun i länet där det inträffat flest dödsolyckor, 18, under den här perioden.

Ett delmål för Nollvisionen är att halvera antalet dödsfall i trafiken. Det betyder att om tio år ska högst 270 dö i trafiken. Ett mycket tufft mål med tanke på att 265 människor dog i trafiken det första halv-året i år.

- Allt för många har kört på fyllan, men en övervägande majoritet av de som dör är inte brottslingar. De är inte ens offer för brottslingar, säger Thomas Carlson från NTF, som nu kräver att samhällets ledare tar större ansvar för att bryta trenden.

NTF menar att tre av fyra dör i trafiken i onödan som offer för ett system som förutsätter ofelbara människor. En studie från Vägverket visar nämligen att tre av fyra dödsoffer följt trafikreglerna och använt skyddsutrustning. Men gjort misstag och fallit offer för en bristfällig vägmiljö och en felaktig hastighetsgräns.

Misstag i trafiken kommer alltid att göras. Det krävs mer samhällsinsatser, anser NTF.

Sedan Nollvisionen antogs 1997 har en del hänt: Fler mötesfria landsvägar, fartdämpande insatser i kommunerna, fler rondeller och hastighetskameror.

- Men betydligt fler insatser måste till.

NTF pekar bland annat på yrkestrafiken som måste påverka chaufförerna att bättre följa trafik-reglerna, polisens trafikövervakning som är ojämt prioriterad i landet, bilindustrins arbete med bältespåminnare, alkolås och hastighetsanpassningssystem, politikernas handlingskraft, kommuners handlingsplaner.

Dålig vägmiljö och felaktiga hastighetsgränser är något som måste åtgärdas, enligt NTF.

JAN SVENSSON

Mer läsning

Annons