Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Alla fakta på bordet – nu måste skogen skyddas

Annons

I stora delar av vårt land är skogen viktig för samhället, vårt vardagsliv och näringslivet. Men skogen är hårt åtgången. Skyddsvärda skogar avverkas och miljöhänsynen brister. I Dalarna saknar mer än 56 000 hektar av särskilt värdefulla skogar nedanför fjällen ett formellt skydd.

Nu finns Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens reviderade nationella strategi för skydd av skog - ett utmärkt underlag för att regeringen ska kunna leva upp till sina ambitioner om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas och nå riksdagens beslutade miljömål som rör skogen.

Regeringen har också satt ett etappmål om formellt skydd av 150 000 hektar jämfört med 2012, drygt en halv procent av den produktiva skogen. Mer produktiv skog måste bevaras, framför allt sammanbundna områden av särskild betydelse för känsliga arter. Dessutom behöver brukandet utanför skyddade områden ske hållbart.

En samlad kunskap om vilka värdefulla skogar som saknar formellt skydd finns nu tydligt redovisad. I Dalarna rör det sig om tre procent av den produktiva skogen nedan fjällnära gränsen. Det finns även uppgifter om skogar som behöver undersökas närmare. Denna samlade kunskap måste nu omsättas i praktiken.

Inte ens fem procent av den produktiva skogen har ett formellt skydd. Samtidigt menar forskare att minst 20 procent av alla värdefulla miljöer i skogslandskapet långsiktigt behöver bevaras för att rädda skogens mångfald. I strategin framgår att produktiv skog ska prioriteras. Produktiv skog är, till skillnad mot impediment, mest hotad och av störst betydelse för biologisk mångfald och friluftsliv.

Om regeringen menar allvar med de mål som rör skog behöver den handla omedelbart.

1. Avsätt tillräckligt med resurser för att åtminstone nå nuvarande etappmål. Enligt strategin behöver ytterligare 900 miljoner kronor skjutas till under kommande budgetår.

2. Se bortom 2020 och sätt ett nytt etappmål. Myndigheterna konstaterar att mer skog behöver skyddas efter 2020. Utgå från underlaget och sätt ett nytt mål som leder till att bevara den biologiska mångfalden i linje med miljömål och internationella åtaganden.

3. Säkerställ verktyg för att gå i mål. Det behövs fler verktyg än pengar för att uppnå målen. Använd därför statligt ägd skog, t.ex. Fastighetsverket och Sveaskog, som utbytesmarker.

Vi har inte tid att vänta. Ta chansen och sätt fart!

Andrea Söderblom-Tay

ordförande, Jordens Vänner

Elin Götmark

talesperson, Skydda skogen

Johan Andersson,

ordförande, Fältbiologerna

Johanna Sandahl,

ordförande, Naturskyddsföreningen

Lina Burnelius,

skogsansvarig, Greenpeace

Peter Westman,

naturvårdschef, Världsnaturfonden WWF

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel