Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Akut bostadsbrist i Mora - mer bostäder måste fram nu

/
  • Anna Hed kommunstyrelsens ordförande i Mora.
  • Ett av flera områden där det byggs bostäder i Mora, Tingsnäs, men det räcker inte på långa vägar, anser Anna Hed.

Det är bråttom. Bostadsbyggandet måste komma igång snabbt.
Mora föreslås bli en av några pilotkommuner i Sverige där reglerna för bostadsbyggande förenklas.
– Med enklare regler kan bostadsbyggandet komma i gång snabbare, säger kommunalråd i Mora Anna Hed (C).

Annons

– Varje möte, sammanträde och konferens slutar med samma fråga, hur ska vi lösa bostadskrisen i kommunen. Det är så frustrerande och många företag och arbetsplatser söker personal, men finns det inte någonstans att bo väljer människor att flytta till någon annan kommun. Och vi som är en attraktiv kommun där människor vill bo, kan inte växa. Krångliga regler stoppar bostadsbyggandet. Det är frustrerande, säger Anna Hed.

Läget i Mora är akut. Mora kan inte växa på grund av bostadsbristen. Samtal förs med privata aktörer och kommunala bostadsbolaget, Morastrand hur fler bostäder skulle kunna byggas och även snabbt.

– Morastrand har redan en rad projekt i gång, men det räcker inte. Processen måste snabbas på. Vi skulle till exempel behöva 100 nya lägenheter per år, till det kommer byggnation av villor och även om första spadtaget i området Noret Norra är taget för det nya äldreboendet måste någon börja bygga bostäderna.

Ungdomsarbetslösheten i Mora är låg, inom de närmaste åren kommer en större generationsväxling och företag har rekryteringsbehov.

Inpendlingen av arbetskraft från grannkommunerna är stor. Anna Hed menar att vissa kanske vill bosätta sig i Mora, men det är svårt i dagens läge.

Centerpartiets ledare Annie Lööf har släppt en rapport med en lång rad förslag för att kapa regelkrånglet i kommunerna.

Kopplat till bostadsområdet kommer fem förslag att lyftas fram. Ett av dessa förslag är att införa pilotkommuner för att testa regelförenklingar.

Det handlar om att förkorta, förändra och förenkla plan- och bygglovsprocesserna, till exempel genom förkortad handläggning, förenklade bullerregler, flexiblare tolkning av detaljplaner och införandet av enklare regler för byggande utanför detaljplanelagt område.

Privat initiativrätt skulle snabba på hanteringen för bygglov är att införa privat initiativrätt enligt norsk modell. Privat initiativrätt innebär att fastighetsägare och byggföretag kan komma med förslag till detaljplaner som kommunen prövar och tar beslut om. Modellen gör det möjligt att avlasta kommunernas förvaltningar från tids- och personalkrävande handläggning utan att inskränka det kommunala planmonopolet.

Begränsa möjligheterna till okynnesöverklagande och göra sakägarkretsen mindre, PBL, Plan och bygglagen, ändras så att sakägarkretsen enbart omfattar de som är direkt berörda.

Liberalisering av strandskyddet och ge Boverket i uppdrag att se över vilka alternativa sätt ett skäligt brandskydd kan uppnås i tillfälliga bostäder utan att behöva genomföra kostsamma ombyggnationer. 

– Förslaget måste upp på regeringsnivå och till Boverket, men Mora är en utmärkt pilotkommun och fungerar detta bra kan andra kommuner använda sig av samma metod för att få i gång sitt byggande.

Läs mer: dt.se/dalarna/mora/flera-nya-bostadsomraden-i-mora-planeras

dt.se/dalarna/mora/sa-blir-det-nya-boendet-for-aldre-i-mora